Täby FC ska börja kräva utdrag av sina ledare

22 av 66 tillfrågade idrottsklubbar begär utdrag ur belastningsregistret av sina ledare.
22 av 66 tillfrågade idrottsklubbar begär utdrag ur belastningsregistret av sina ledare.
En tredjedel av de 66 idrottsklubbar som Lokaltidningen Mitt i har kartlagt i Stockholms län begär in utdrag ur belastningsregistret av samtliga sina barn- och ungdomsledare.
I Täby begär ingen av tre tillfrågade klubbar in utdrag av sina ledare och tränare, men innebandyföreningen Täby FC har beslutat att börja göra det.

– Ja, vi har tagit ett styrelsebeslut på att vi ska börja med det. Svårigheten är att implementera det i en förening med 300 ledare, säger Lars Estreen, ordförande i Täby FC.

Även fotbollsklubben Täby FK har haft frågan uppe i styrelsen, men inget beslut är fattat.

– Vi hade det på bordet i januari och bearbetar den. Intentionen är att införa det, främst för våra arvoderade ledare. När det gäller föräldratränare är det lite svårare, säger Ulf Moberger Administrativ chef i klubben som har 2 100 aktiva och 400 ledare.

”Knappt några vuxna ledare”

Den tredje klubben, Täby Sim med cirka 2 300 medlemmar, begär inte heller utdrag av sina ledare och har inte haft det uppe för diskussion i styrelsen.

Hela listan: Se om din klubb kollar tränarna

– Anledningen är att vi knappt har några vuxna ledare i verksamheten utan bara våra egna ungdomar. Hade det varit fler vuxna på bassängkanten hade vi nog varit tvungna at tänka annorlunda, säger klubbens ordförande Anders Barnå.

Har ni någon policy för att förebygga sexuella övergrepp i klubben?

– Vi har valt att inte formulera det explicit för att inte göra frågan större än den är. Vi har som sagt så mycket ungdomar som ledare, säger Anders Barnå.

– Vi har ett policydokument skrivet utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer. Det försöker vi sprida på ledarträffar där vi även jobbar för att lyfta de här frågorna, säger Lars Estreen.

– Vi har ingen policy kring detta. Det är en del av det arbete som pågår i styrelsen. Det idrottsliga är det alla tycker är roligast att jobba med, men det här är också en viktig fråga att prioritera, säger Ulf Moberger.