Nu börjar bygget av nya Djuröhemmet

Så här ska utbyggnaden av Djuröhemmet se ut.
Så här ska Djuröhemmet se ut när det är klart. Illustration: Arcona/Veidekke.
Nu har det första spadtaget tagits i arbetet med att bygga ut Djuröhemmet, som ska ge 16 nya vårdplatser.

Förberedande markarbeten har nu påbörjats för att bygga ut Djuröhemmet och öka kapaciteten med 16 platser.

Parallellt med utbyggnaden byggs ett nytt trygghetsboende med 32 lägenheter. Utbyggnaden kommer att utföras i två plan och placeras jämsides med Sollenkrokavägen.

Ska vara färdigt våren 2019

Utbyggnaden kommer i en tid då det råder brist på platser på särskilda boenden i kommunen. Ännu ett äldreboende planeras i Pilhamn på Ingarö, som planeras rymma 50 lägenheter, men det bygget är kraftigt försenat.

Markarbetena för Djuröhemmet fortsätter under januari 2018 och beräknas pågå fram till slutet av mars, då husbyggnationerna tar vid. Byggnaderna beräknas stå färdiga under våren 2019.

Entreprenör är Arcona/Veidekke.