Här kan tunnlar sprängas till nya t-banan

Här planeras för tunnlar.
Här planeras för tunnlar.
Sprängningar och avstängningar väntar i Hagalund och Arenastaden när tunnlar ska anläggas.

Inför bygget av tunnelbanans gula linje ska tre arbetstunnlar för transporter, personal och material att sprängas i anslutning till de nya stationerna Arenastan, Södra Hagalund och Hagastaden.

Varning för byggstök, med andra ord.

– Vi försöker lägga dem på ett så smidigt sätt som möjligt. Men det får skaka och låta lite, vi ska ned i berg och spränga, så visst kommer man märka av det. De blir ett antal meter i bredd och höjd, man ska ju kunna köra lastbil i dem, säger Mårten Frumerie, chef på förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

I Södra Hagalund placeras en tunnel vid Solnavägen, under byggtiden stängs Västra vägen av för biltrafik vid utfarten till Solnavägen. Tunneln i Arenastaden sprängs in vid Dalvägen och i Hagastaden utgår den från Citybanans gamla arbetstunnel vid Norra stationsgatan.

Enligt Mårten Frumerie är platserna bland annat valda just för att de ännu inte är tätbebyggda.

Påbörjas 2019

Arbetstunnlarna anläggs för att man ska kunna bygga tunnelbana från flera håll istället för i bara en riktning.

Tunnlarna ska nu upphandlas, tunnelsprängningarna beräknas komma igång första halvan av 2019.