10 år senare – nu börjar planeringen i Miloområdet

Ursvik aktivitetshus Milot
I det gamla stridsvagnsförrådet skulle lokaler för till exempel scouter kunna byggas.
För tio år sedan hittades föroreningar i marken i Miloområdet och alla planer pausades.
Nu tas de upp på nytt. Under året ska en förstudie av området vara klar med inritade fritidsaktiviteter för unga och och fler bostäder.

2009 höll man som bäst på med ett programsamråd för Miloområdet när man upptäckte föroreningar i marken. Området köptes av försvaret några år tidigare, och det var oklart vilka ämnen som under lång tid sipprat ner i marken.

Alla byggplaner i området, inklusive det utlovade ridhuset, pausades. Tills nu.

I stället för en port in till naturreservatet som området skulle kunna vara , så är det i dag mer en barriär.

Stefan Bergström (C)

I den verksamhetsplan för 2019, som antogs i förra veckan, ingår att en förstudie av området ska vara klar innan årsskiftet.

– Det har varit mycket strul med marken och förskolan Milot fick även evakueras några månader 2014. För att komma vidare i planerna så kommer vi göra en bred och djup förstudie och titta på området utifrån olika användningsområden, säger Stefan Bergström (C), ordförande exploaterings- och näringslivsutskottet och ordförande stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Ursvik aktivitetshus Milot

I området ligger ett gammalt stridsvagnsförråd där bland annat parkourhallen håller till. Foto: Maria Lilja

Kafé och bostäder

Tanken är att få in en rad fritidsmöjligheter för barn och unga, plus fler bostäder. Och kanske någon kafé – eller restaurangverksamhet.

– Det finns ett väldigt behov av att hitta plats för fritidsaktiviteter för unga i alla åldrar. Vi vill även få in en viss bostadsbebyggelse för att området ska leva dygnet om och kännas mer tryggt, säger Stefan Bergström.

I området ligger även ett gammalt stridsvagnsförråd där aktivitetshuset och parkourhallen i dag ligger, vilket är i storlek med Hallonbergen centrum. Här skulle man kunna få till inomhushallar för till exempel scouter eller annat tror Stefan Bergström.

På kvällstid är det en ganska otrygg plats

Stefan Bergström (C)

– I stället för en port in till naturreservatet som området skulle kunna vara , så är det i dag mer en barriär. På kvällstid är det en ganska otrygg plats med en del bosättningar och kriminella aktiviteter, säger Stefan Bergström.

milot skidspår

Strax intill Milots förskola i området, har SIK skidor ihop med kommunen under vintern anlagt en skidlekplats. Foto: Henrik Ahnbrink.

”Har en enorm potential”

Vad är tidsramen för detta?

– Förstudien ska vara klar i slutet av året. Vi får se hur tjänstemännen bedömer det, om man sedan vill fördjupa vissa delar. Men det är klart att vi måste komma framåt i detta, säger Stefan Bergström.

Boende i området kommer få chans att tycka till längre fram i processen, men Stefan Bergström uppmanar även den som har idéer och uppslag till vad som behövs i området, att ta kontakt med honom.

– Vi ska forma Miloområdet tillsammans med invånarna. Området har en enorm potential och kan utvecklas till något otroligt bra, säger han.