Då börjar rivningen av Slakthusområdet

Slakthusområdet
Nästa år börjar rivningen av Slakthusområdet.
Ett 30-tal fastigheter ska rivas i Slakthusområdet för att det nya bostadsområdet och tunnelbanan ska kunna byggas.
Nästa år jämnas de gamla industrierna med marken.

Ett 30-tal hus i Slakthusområdet behöver rivas för att den nya stadsdelen ska kunna byggas. Byggnaderna måste också rivas innan uppgångarna till den nya tunnelbanan – planerad att öppna 2026 och med byggstart 2020-2021– kan påbörjas.

Slakthusområdet ska bli en ”urban pyttipanna”

Nästa år är det dags. Då börjar rivningen av det gamla Slakthusområdet. Rivningarna kommer att pågå i sju år, fram till 2026, men tre fjärdedelar beräknas ske under de tre närmaste åren.

En del byggnader bevaras

Slakthuset ska bli en stadsdel med 4 000 nya bostäder för 9 000 innevånare. Området ska omvandlas från dagens industrianvändning till ett blandat område med bostäder, arbetsplatser, kultur och handel.

Kolla – så blir nya Slakthusområdet!

Äldre byggnader med höga kulturvärden kommer bevaras och utvecklas för att ge området en unik karaktär.

Både exploateringskontoret och fastighetskontoret vill att tomma byggnader ska rivas så snart som möjligt för att inte riskera oönskad inflyttning eller skadegörelse. Rivningarna beräknas kosta 733 miljoner kronor.

Exploateringsnämnden fattar beslut i nästa vecka.