Då börjar taxan ticka på infartsparkeringen

Avgift införs på Väsbys infartsparkering 1 mars. Arkivbild.
Avgift införs på Väsbys infartsparkering 1 mars. Arkivbild.
I det nya förslaget står det klart hur mycket den nya avgiften på infartsparkeringen i Väsby blir när systemet ska införas i början av 2018.

Nu har kommunstyrelsen beslutat om ett förslag på när den nya avgiften på infartsparkeringen kan införas och hur stor den blir. Tanken är att råda ordning på parkeringen. Idag är det uppskattningsvis bara 40 procent av de ställer bilen där som fortsätter sin resa med kollektivtrafiktrafik. Resten har andra motiv till att parkera där.

– Det har varit en politisk prioritering att öka andelen kollektivresenärer i kommunen. Vi vet att en del väljer att bristen på parkeringsplatser gör att en del väljer att ta bilen hela vägen till city istället för att ta pendeln, säger Ali Kashefi (S), ordförande i teknik- och fastighetsutskottet.

Regeringen: Boende ska inte vräkas vid brand

I september beslutade kommunfullmäktige att frågan skulle utredas ytterligare innan beslut togs om avgiften. Men efter att kommunledningskontoret sett över saken ytterligare har nu kommunstyrelsen sagt sitt.

– Det rådde ingen oenighet bland partierna om att införa avgiften utan förslaget behövde förtydligas om när avgiften ska införas och hur stor den blir, säger Kashefi.

Från och med 1 mars kommer det att kosta 20 kronor per tolv timmar att ha bilen på infartsparkeringen på vardagar. Den 20 november ska kommunfullmäktige rösta om förslaget.