Bornsjön renare när marken kalkas

BOTKYRKA/SALEM Bornsjön som är Norsborgs vattenverks reservvattentäkt har länge varit utsatt för tillrinning av höga halter av fosfor från omgivande åkermarker, något som riskerar att orsaka övergödning. Förra veckan samlades 40 forskare från hela världen vid Bornsjön för att närvara vid invigningen av en utställning om hur kalk kan användas för att förhindra övergödningen. Det handlar bland annat om kalkfilterdiken och strukturkalkning med en ny typ av kalk som ska förhindra näringsämnen från åkrar att rinna ut i vattendrag.

– Om de här metoderna sprider sig kan det i förlängningen vara positivt för Östersjön, säger Gunnar Schön på Stockholm Vatten.