Bortglömd av hemtjänsten i fyra månader

Farsta kommunala hemtjänst har lex Sarah-anmälts till Socialstyrelsen på grund av allvarliga missförhållanden.

Anmälningarna gäller två kunder som inte har fått den hjälp de haft rätt till.

Det första felet uppdagades när grannar i mitten av oktober ringde polisen om att en äldre kvinna varit ute och gått nattetid och inte hittat tillbaka till sin bostad.

När hemtjänsten gick igenom sina handlingar visade det sig att kvinnan redan den 1 juni blivit beviljad nattlig tillsyn. Denna tillsyn hade dock aldrig verkställts.

Misstaget hade dessutom upptäckts redan vid en genomgång i september – men ändå fick kvinnan ingen hjälp.

Farsta stadsdelsförvaltning har efter utredning funnit allvarliga brister i hemtjänstens dokumentation. Beställningar har hamnat på hög och vissa beslut har bara kommunicerats muntligt till personalen när de också borde ha dokumenterats i skrift.

– All information ska dokumenteras i ett system kopplat till kunden. Det har inte gjorts här. Det är den mänskliga faktorn som har spelat in, säger Monika Lind, utredare på Farsta stadsdelsförvaltning

Nu har hemtjänsten beslutat att den aktuella kunden ska få hjälp två gånger per natt.

En annan kund hade fått ett trygghetslarm beställt i maj. I oktober, vid ett hembesök, upptäcktes att det inte hade blivit installerat.

Det visade sig att trygghetsjouren, som skulle installera larmet, inte hade fått nycklar till lägenheten av hemtjänsten.

Båda missarna anses ha inneburit allvarliga risker för kunderna.

– Det finns en anledning att man blir beviljad hjälp och då innebär det så klart en risk när den inte blir utförd, säger Monika Lind.

Farsta hemtjänst har nu gått igenom alla ­biståndsbeslut för att se så att inte fler kunder blivit utan hjälp.

Det är den mänskliga faktorn som har spelat in.Monika Lind, Farsta stadsdelsförvaltning