1 000 hyresgäster kan erbjudas köpa lägenhet av Botkyrkabyggen

Eriksbergsåsen Botkyrkabyggen
Eriksbergsåsen, här har Botkyrkabyggen sålt lägenheter i ett pilotprojekt.
Botkyrkabyggen fortsätter sälja hyreslägenheter. Först ut är ett 20-tal lägenheter i Storvreten som ska säljas som andelsägarlägenheter i höst.

Blir effekterna positiva kan styrelsen de närmsta åren besluta om att sälja på fler ställen. Bolaget har tidigare pekat ut över 1 000 bostäder som möjliga att erbjuda sina hyresgäster.

Botkyrkabyggens tjänstemän har tidigare tittat på möjliga hus i både Storvreten, Eriksbergsåsen och Norsborg. I husen finns 1050 bostäder och om beräknade 30 procent av hyresgästerna väljer att köpa en andelsägarlägenhet så innebär det att 315 lägenheter skulle ombildas.

Men det kommunala bolagets politiska styrelse vill gå försiktigt fram innan den bestämmer sig om hyresgäster på andra ställen ska bli erbjudna att köpa sin lägenhet. Några stora försäljningar är ännu inte aktuella.

I höst tänker i alla fall Botkyrkabyggen sälja ett 20-tal lägenheter på Odlingsvägen 20-34. Samtliga portnummer finns i samma hus som var först ut när Botkyrkabyggen började renovera lägenheter från miljonprogrammet.

Här har en del lägenheter blivit frånflyttade under tiden renoveringen pågått, men huset kommer också få nybyggda lägenheter i bottenvåningen och det är framförallt tomma men också nybyggda lägenheter som bolaget tänker sälja i höst.

Andelsägarmetoden som innebär blandade trappuppgångar med både hyresgäster och andelsägare finns redan efter ett pilotprojekt på Eriksbergsåsen i norra Botkyrka. Här har boende som köpt lägenheter senare kunnat sälja vidare med stora vinster.

Nu vill bolaget komma närmre marknadspris när de säljer. Därför ska de tomma lägenheterna i Storvreten säljas via mäklare på den öppna marknaden.

– Styrelsen vill veta vad marknadsvärdet är för andelsägarlägenheterna. Det kommer att visa sig ganska bra när vi säljer tomma lägenheter i Storvreten. Sedan får styrelsen bestämma om den vill gå vidare med fler försäljningar, säger Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist.

Bolaget ser flera fördelar med blandade trappuppgångar. Men ett av skälen är enligt bolagets vd också att få ner renoveringskostnaderna och på sätt minska hyreshöjningarna efter renoveringarna.

Fakta

Vad är andelsägarmetoden?

Andelsägarmetoden innebär blandade trappuppgångar där hyresgäster som önskar fortsätta hyra bor tillsammans med folk som köpt en andelsägarlägenhet.

Andelsägaren bestämmer över sin egen lägenhet och sköter om den för egna pengar till skillnad från en hyresgäst.

Bostadbolaget fortsätter samtidigt äga och sköta om alla gemensamma utrymmen som trappuppgångar och tvättstuga för både hyresgäster och andelsägare.

Källa: Botkyrkabyggen