Min lokala hjälte

120 nya studentbostäder kan byggas

Byggnaden som planeras byggas sedd från gångbron över Roslagsbanan.
Byggnaden som planeras byggas sedd från gångbron över Roslagsbanan.
Fotomontage av flygbild från den planerade nya byggnaden.
Fotomontage av flygbild från den planerade nya byggnaden.
120 nya studentlägenheter i Norra Djurgårdsstan kan börja byggas inom ett år.
– Förutsatt att nämnden säger ja – vilket jag tror att de gör, säger stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert, (S).

Förhoppningen är att de 120 planerade studentlägenheterna ska göra Stockholms lärosäten attraktivare för forskare och studenter.

– Stockholm har ju dragits med en brist på studentbostäder, och bostäder i allmänhet. Vilket har bidragit till att vissa väljer andra studieorter – även personer som är uppväxta här flyttar på grund av det, säger Roger Mogerts.

Lägenheterna planeras ligga i den västra delen av Norra Djurgården i korsningen Ruddammsvägen och Bigarråvägen. I närheten av KTH:s campusområdet.

– Tanken är att studenter vid alla stadens lärosäten ska kunna bo där, men det ligger ju förstås extra bra till för de som läser vid KTH, säger Roger Mogert, och fortsätter:

– Det är ett bra läge för studentbostäder och det blir en förtätning av området, med möjligheter till butiker och liknande. En förbättring av gatumiljön.

Stadsbyggnadskontoret har antagit förslaget till detaljplan, och det slutgiltiga beslutet om bostäderna tas av stadsbyggnadsnämnden på torsdag nästa vecka.

Byggnaden planeras bli 12 våningar hög. Många personer som bor i området har varit kritiska och menat att platsen är illa vald då byggnadens höjd och skala enligt dem inte är anpassad till omgivningen. Men stadsbyggnadskontoret anser att behovet av studentbostäder väger tyngre än förändringar av boendemiljön för enskilda personer.