Min lokala hjälte

130 bostäder byggs på gröna ytor

Vita Liljans väg, illustration på planerade hus, sedda från söder
Illustration på de planerade husen på Vita Liljans väg, sedda från söder…
Vita Liljans väg, illustration på planerade hus, sedda från norr
… och sedda norrifrån.
2017 börjar 130 nya bostäder byggas på Vita Liljans väg i Bredäng. Det blir tre byggnader, i grönområdena mitt emot Gröna Stugans park.

De fem till sju våningar ska stå klara under 2018, enligt planerna. De ska byggas i grönområdena på den del av Vita Liljans väg som går mellan Frimurarvägen och Gröna stugans väg.
En del av grönområdet kommer därför att försvinna. Därför ska staden, enligt förslaget, göra så kallade grönkompenserande åtgärder.
– Hur man grönkompenserar är situationsanpassat. Det här bygget ingår i Fokus Skärholmen, så vi kommer att titta på den frågan i ett större sammanhang och göra en insats där vi tycker att den gör mest nytta, säger Louise Bergman, handläggare vid exploateringskontoret.
De 130 lägenheterna blir hyresrätter, många av dem små. I byggnaden längst söderut kommer även servicelokaler att finnas.
Samtidigt som husen byggs ska Vita Liljans väg smalnas av, för att man ska få ner hastighetsnivån. Gång-och cykelvägen kommer dessutom att behöva flyttas.