Min lokala hjälte

15 000 bostäder om året behövs i länet

Bostad Drygt 15 000 bostäder skulle behöva byggas varje år fram till 2030 för att alla Stockholmare ska få någonstans att bo.

I somras fick landstinget i Stockholm i uppdrag av regeringen att bedöma behovet av nya bostäder i länet, vilket de ska fortsätta med var fjärde år.

Boverket ska också följa upp kommunernas bostadsbyggande varje år.

Landstinget kom fram till att man behöver bygga mellan 179 000 och 303 000 nya bostäder fram till 2030 för att möta de 35 000 personer som varje år beräknas flytta till länet.