15 procent färre bostäder byggdes

Bostad 7 400 lägenheter började byggas i Stockholms län under 2011. Det är en minskning med 15 procent, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 1 400 medan lägenheter i småhus höll sig på ungefär samma nivå.

Också i landet påbörjades färre lägenheter. 14 procent var minskningen. Siffrorna är preliminära men uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen.