160 barn vräktes i länet förra året

Bostad 160 barn vräktes i länet förra året. Det är den högsta siffran de senaste fem åren och en ökning med 26 procent jämfört med året innan, visar färsk statistik från Kronofogden. Det är bara i några län som fler barn berörs. I landet som helhet var det en minskning med 14 procent.