172 nya lägenheter i Tensta

Kvarteret Ledinge i Tensta är först ut med byggstart i år. 170 lägenheter planeras. Inflyttning 2019.
Kvarteret Ledinge i Tensta är först ut med byggstart i år. 172 lägenheter planeras.
De ska byggas snabbare, billigare och få lägre hyror än andra nyproducerade lägenheter. Det handlar om "Stockholmshusen" – och de allra första byggs i Tensta.

Ovanför Bussenhusvägen vid Spånga kyrkogård ska sju lägenhetshus börja byggas i maj. De 172 hyresrätterna är de första av totalt 3 500-5 000 som ska byggstartas innan 2020.

Det är den skriande bostadsbristen som ligger bakom projektet Stockholmshusen. För att öka byggtakten och samtidigt sänka byggkostnaderna för nyproducerade hyreslägenheter har de tre kommunala bostadsbolagen – Stockholmshem, Svenska bostäder och Familjebostäder – tillsammans med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret utvecklat detta koncept.

– Vi kommer att bygga på många olika platser i Stockholm. Vi bygger där Stockholmshusen blir ett bra tillskott och berikar och utvecklar platsen. Ledinge i Tensta är ett exempel på en sådan plats, säger Bengt Rehn, projektkoordinator för Stockholmshusen.

I vanliga fall tar det oftast åtta år från första idé till inflyttningsklart hus. Tanken är att den tiden ska halveras. Bostadsbolagen har redan tecknat avtal med fyra entreprenörer som ska bygga husen, vilket innebär att det inte behövs nya upphandlingar för varje bygge.

– I stället för att man först tar fram en detaljplan, och efter det gör en upphandling, försöker vi lägga processerna parallellt och jobbar med projektering under planprocessen. Vi kan redan nu se att vi kortat en del tider, säger Bengt Rehn.

Produktion av tusentals lägenheter ger stordriftsfördelar vid inköp, och ska pressa byggkostnaderna. Stockholmshusen byggs enligt samma krav som annan nyproduktion, men utformas utifrån ett visst grundkoncept.

– De kommer inte att se likadana ut, men det ska finnas vissa igenkännbara delar såsom en sockelvåning, en gemensam färgskala och entrépartier av god arkitektur.

Kommer man direkt att se att det är ett Stockholmshus?

– Det är ett av målen, att det ska vara en tydlig gestaltningsidé – enkel men med hög kvalitet.

Tanken med Stockholmshusen är att de sänkta byggkostnaderna ska ge en lägre hyra och att även personer med relativt låga inkomster ska ha råd. I början av projektet talade politikerna om en hyra på mellan 7 500 kronor och 10 500 kronor för en trea. Nu vill man inte ge några utfästelser.

– Ambitionen är att hyran ska bli lägre än annan nyproduktion. Men hyran sätts ju i en förhandling med Hyresgästföreningen, och där spelar läget och andra faktorer roll. Det vi kan påverka är att få ner byggkostnaderna, säger Bengt Rehn.

Kan det att bli fler lägenheter i Tensta eller Rinkeby?

– Vi hoppas på fler projekt men det är inga planerade nu. Vi har en stor mängd projekt kvar där vi ska bestämma plats och vi hoppas på att hitta fler i bland annat Tensta och Rinkeby, säger Bengt Rehn.

Fakta

172 nya lägenheter

  • Sju sexvåningshus med en gemensam gård mellan husen.
  • 170 lägenheter vara 3 ettor, 85 tvåor, 38 treor och 46 fyror. Alla lägenheter får balkong.
  • Planerad byggstart är maj 2017. Inflytt planeras starta vid årsskiftet 2018/2019.
Källa: Svenska bostäder