20 000 lägenheter har ombildats

Bostad Över 20 000 lägenheter som tidigare tillhörde kommunala bostadsbolag ombildades i Stockholm stad under åren 2007–2010. Fler lägenheter såldes utanför innerstaden än inom. Det visar en rapport från konsultföretaget Sweco som på uppdrag av kommunfullmäktige analyserat ombildningarna.

Rapporten visar bland annat att de som har köpt en lägenhet trivs bättre efter ombildningen medan de hyresgäster som bor kvar är mindre nöjda.