20 föreningar har bildats

Bostad 20 nya bostadsrättsföreningar har skapats i Stockholms kommun genom ombildning de senaste tre månaderna. I Göteborg och Malmö är antalet 9 respektive 8 stycken.

I hela landet nyregistrerades 178 bostadsrättsföreningar under samma period, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med i fjol. I den siffran ingår också föreningar som till exempel är framtida byggprojekt.