23 kommuner har brist på hem för unga

Bostad 23 av länets 26 kommuner har brist för på bostäder för unga, vilket är en färre än förra året. Ungefär hälften av landets kommuner, 154 stycken, har brist. Det är en siffra som ständigt ökat, enligt en rapport från Boverket. Framför allt är bristen stor i storstadsregionerna. Men även om det inte råder bostadsbrist kan för stora eller för dyra bostäder göra det svårt för ungdomar att hitta en bostad, enligt rapporten.