262 000 nya hem behövs

Bostad Det behöver byggas närmare 262 000 nya bostäder i Stockholms län fram till 2025, enligt en ny prognos från Boverket som sträcker sig från 2012. Det är cirka 18 700 bostäder varje år.

Byggbehovet i Sverige är 558 000 nya bostäder. Behovet är störst fram till år 2018. Tre av fyra nya hem behöver byggas i de tre storstadsregionerna.

Även om bostadsbyggandet har ökat sedan 2012 är det inte tillräckligt för att möta befolkningsökningen, konstaterar Boverket.

Prognosen är dock osäker eftersom den sträcker sig så långt fram i tiden, poängterar Boverket också.