30 000 fler – men färre bostäder byggs

Ändrade parkeringsnormer och bullerbestämmelser skulle få fart på byggandet, menar Elisabeth Martin vid Stockholms Byggmästareförening.
Ändrade parkeringsnormer och bullerbestämmelser skulle få fart på byggandet, menar Elisabeth Martin vid Stockholms Byggmästareförening.
Vi blev över 30 000 fler i länet förra året. Mindre än 6 000 lägenheter påbörjades. Ändra parkeringsnormerna, bullerkraven och snabba upp detaljplaneprocessen, anser byggföretagen. Det räcker inte, menar en professor.

Förra året påbörjades byggandet av 5 980 nya lägenheter i länet. Det är en minskning med 31 procent jämfört med 2011. Bara två år det senaste decenniet har antalet varit lägre, enligt Statistiska Centralbyrån.

– Även om bostadspriserna är höga kan vi se en avmattning. Nyproduktion är extra dyrt. Jag tror att företagen känner att de har lagt sig på en för hög prisnivå, de har svårt att få folk att teckna sig för lägenheter, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Det leder till att byggföretag skjuter upp projekt, menar han.

– Företagen är helt enkelt osäkra på läget och väntar några år för att kunna ta bättre priser.

Mer än hälften av lägenheterna i länet som har en planerad byggstart 2012–2014 är försenade, visar en undersökning av Stockholms Byggmästareförening. Den främsta orsaken byggherrarna själva uppger är att detaljplanearbetet i kommunerna går trögt.

– Vi ser att det kan behövas tidsgränser för detaljplaneringen i lagen, vilket inte finns i dag, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening och regionchef för Sveriges Byggindustrier.

Hon menar att byggandet måste ta fart och i stället hamna på en nivå som ligger på 10 000 bostäder per år. Men förutom detaljplanearbetet finns det framför allt två hinder, anser organisationen. Ett är parkeringsnormerna.

– Kommunerna har olika krav på hur många p-platser som ska finnas till varje lägenhet. Ofta påverkas inte kraven av lägenheternas storlek. Marken räcker inte till för p-platser för hus med små, och därför fler, lägenheter som byggherrarna ser efterfrågas.

Det andra hindret är bullerkraven.

– Ett sovrum kan i dag inte byggas åt en sida som är bullerstörd. Men vi ser att det finns tekniska lösningar, till exempel fönsterkonstruktioner, som kan skapa en bättre ljudmiljö inomhus och göra byggandet möjligt.

men Hans Lind menar att ändrade bullerkrav och parkeringsnormer skulle påverka bostadsbyggandet väldigt lite. För att vända utvecklingen måste staten ta ett större ansvar, i stället för att förlita sig på kommunerna som inte sällan ser till sina egna intressen, menar han.

– Det handlar om att ge tydliga signaler att man är beredd att ta riskerna i form av garantier, skjuta till pengar eller ta över fastigheter om de är svårsålda.

Fakta

Färre lägenheter