Min lokala hjälte

300 har överklagat – nu kommer det slutliga beslutet om bergtäkten

Tungelsta ridklubb, däribland ledaren Helen Nilsson, har varit oroliga att bergtäkten blir slutet för ridklubben. Här rider hon på Söderbyvägen – en väg som väntas belastas kraftigt om bergtäkten blir verklighet.
Tungelsta ridklubb, däribland ledaren Helen Nilsson, har varit oroliga att bergtäkten blir slutet för ridklubben. Här rider hon på Söderbyvägen – en väg som väntas belastas kraftigt om bergtäkten blir verklighet.
Haninges kommunalråd Meeri Wasberg (S).
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) menar att bergtäkten riskerar att hindra 1 000 nya bostäder i Tungelsta.
Länsstyrelsen sade ja. Mark- och miljödomstolen sade nej. Efter domstolens syn av området på torsdag tas till slut beslut om den omtvistade bergtäkten i södra Tungelsta.

Avgörandet kring bergtäktens vara eller inte vara i Tungelsta närmar sig. Nu på torsdag 13 oktober klockan 10 håller Mark- och miljööverdomstolen sin slutliga syn av området, det är sista åtgärden som görs innan domstolen fattar slutligt beslut i frågan.

En eventuell bergtäkt vid Ekeby i södra Tungelsta har egentligen diskuterats i över 25 år. Men ansökningar har dragits tillbaka, intressen svalnat. Ända tills den nuvarande ansökan, där Sand och grus Jehander söker, lämnades in för knappt runt fyra år sedan. Det handlar om betongbranschens jakt på bergmassor till Stockholms väg- och bostadsbyggen, kontra boendemiljön för lokalborna. 300 överklaganden kom in från boende efter att länsstyrelsen hösten 2014 sade ja till ansökan.

I bland annat Tungelstas omfattande hästnäring och ridverksamheten finns oro.
– Lastbilarna kommer göra vägen fullkomligt livsfarlig, sade Helen Nilsson på Tungelsta ridklubb i mars till Mitt i Haninge.

Jehanders tillstånd skulle gälla i 20 år från startbeskedet, enligt länsstyrelsen. Fyra miljoner ton berg får i så fall tas ut och 200 000 ton berg- och schaktmassor mellanlagras. Det skulle innebära cirka 160 lastbilstransporter om dagen, i endera riktning.

Jehander har hävdat att de flesta lastbilstransporter ska gå längs riksväg 73, men det finns ändå oro bland Tungelstaborna och Haninge kommun att Söderbyvägen kommer drabbas alltför hårt.

I november 2015 upphävde Mark- och miljödomstolen beslutet. Domstolen ansåg det inte bevisat att det inte fanns tillräckligt med bergtäkter i regionen som kunde försörja Stockholms alla byggen. Man såg också problem med de tunga lastbilstransporterna, och faror för hästhållningen i området.

Läs mer: Nu avgörs om bergtäkten i södra Tungelsta

Jehander fick dock prövningstillstånd och den 22 mars i år var sista dag för grannar att yttra sig. Alla överklaganden som kommit betyder också att det är ovanligt många parter i målet. Vilket Ulrika Agerskans, föredragande vid Mark- och miljöverdomstolen som nu ska avgöra fallet, medger för Mitt i Haninge:

– Efter synen får man se om detta blir det sista som händer i målet. Det kommer meddelas efter synen om det blir fortsatt mejl- och kontaktväxling mellan oss, sökande och parterna eller inte, säger Ulrika Agerskans.

Rättens fyra ledamöter samt Ulrika Agerskans kommer ut till Ekeby vid 10-tiden på torsdagen. Synen är öppen för allmänheten.
– Vi kommer iaktta vad som finns på platsen, och se vad de som yrkat på synen vill visa för något. Vi kommer bland annat besöka Ekeby, Ekeby säteri och Söderbyvägen, säger hon.

Domstolen kan själva yrka på syn, men i fallet Ekeby är det framförallt många parter i målet som yrkat på detta, berättar Ulrika Agerskans.
– En syn är ju inget sammanträde där var och en ska säga vad de tycker utan domstolen iakttar platsen. Men sen kan ju folk tala om vad man ska iaktta på platsen, säger hon.

När tar ni slutliga beslutet?
– Det kan jag inte svara på i nuläget, det beror på hur målet handläggs vidare. Synen är en del i mark- och miljööverdomstolens process.

Hur ofta väljer ni en annan linje än mark- och miljödomstolen i dessa fall?
– Jag har inga uppgifter eller statistik på det, säger Ulrika Agerskans.

Synen börjar på Ekeby loge vid klockan 10 på förmiddagen och fortsätter sedan förbi Ekeby säteri. Någon sluttid för synen finns inte.
– Vi får se hur lång tid det tar helt enkelt, säger Ulrika Agerskans.
Haninge kommun, som kommer ha en representant på plats vid synen, har hela tiden varit negativt inställda till bergtäkten. Jehanders bergtäktsansökan har kommit samtidigt som kommunen tagit fram sin nya översiktsplan, och går stick i stäv med Haninges mål om ett lantligt, idylliskt men växande Tungelsta. Bergtäkten kan innebära ett hårt bakslag för  bostadsbyggandet och inflyttningen i de södra delarna av Tungelsta.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge, säger att kommunens ståndpunkt inte ändrats. Hon oroas bland annat för den tunga trafiken.

– Den tunga trafiken blir oacceptabel för Tungelstaborna. Exempelvis är Tungelstavägen allt för hårt belastad redan i dag. Dessutom kan det finnas en risk att planer på över 1 000 nya bostäder i södra Tungelsta riskeras, säger hon.
– Jag hoppas att sunt förnuft får råda och att mark- och miljööverdomstolen inser hur negativt en bergtäkt vore för Tungelsta och säger nej.

Även Skanska ansöker i år om en bergtäkt utanför Tungelsta. Såväl Jehander som Skanska har hävdat att betongbranschen inte kan förlita sig på entreprenadmassor, utan att nya bergtäkter behövs för att garantera en kontinuerlig betongkvalitet.

I 30 år vill Skanska ta ut tio miljoner ton berg och morän. Årligen vill de föra in, mellanlagra och återvinna 200 000 ton berg- och schaktmassor. Det här beräknas innebära högst 150 lastbilstransporter om dagen i 30 år. I dag finns drygt 25 bergtäkter i länet.