4000 nya bostäder på 4 år

Sandstugan mellan Tumba och Salem är en plats där bostäder tillkommer med start i sommar.
Sandstugan mellan Tumba och Salem är en plats där bostäder tillkommer med start i sommar.
I bostadskrisens spår vill Botkyrka kommun höja byggtakten rejält.

4 000 nya bostäder på fyra år är målet.

Bostadskrisen var sedan länge ett faktum när Botkyrka kommun beslutade om en ny översiktsplan för två år sedan. Att möjliggöra för 600 nya bostäder per år istället för 300 var ändå en rejäl ambitionshöjning då. Men sedan dess har bostadsbristen blivit än mer akut.

Nu vill politikerna höja byggtakten. 4 000 nya bostäder på fyra år är målet. Antalet kan jämföras med att Botkyrkabyggens bestånd efter försäljningen av Albyberget uppgår till 10 600 bostäder. För att nå målet är kommunen på gång med både riktlinjer om bostädernas karaktär och placering, men också med en plan för hur kommunen ska nå målet på 4 000 nya bostäder.

Kommunen vill framförallt se de nya bostäderna där det är nära till kollektivtrafik. Planer för nya bostäder finns bland annat i Tumba centrum, i Fittja centrum och på Albyberget.

Kommunen har i dag ett tjugotal projekt för bostäder i gång. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) räknar upp flera bostadsprojekt som tillsammans överstiger 3 000 bostäder (Läs var längre ned). Några är redan i gång, det gäller exempelvis Riksten där cirka 100 nya bostäder tillkommer varje år. Ett annat är Sandstugan där inflyttningen i området kring Uttrans sjukhus börjar i sommar.

Kommer det här råda bot på bostadsbristen?

– Vår nuvarande bedömning är att det är en hög etableringsnivå som fångar in behoven. Om det i kommande prognoser visar sig att befolkningsutvecklingen kommer att vara starkare än planerat så får vi självfallet titta närmare på möjligheterna till det, säger Gabriel Melki.

I bostadsprogrammet som det är tänkt att kommunfullmäktige ska fatta beslut om står att kommunen vill öka nyproduktionen av hyresrätter och att hyran på dessa ska vara ”rimliga”. Men i områden med mycket hyresrätter vill kommunen istället se mer av bostadsrätter.

– Utgångsläget är att möjliggöra för den boendeformen som det finns minst av i ett berört område, säger Gabriel Melki (S).

Fakta

Här är bostäder på gång

Sandstugan (Uttran): Drygt 300 bostäder

Tumba centrum: Cirka 300 bostäder

Tingstorget (Albyberget): 670 bostäder

Fittja centrum: Drygt 300 bostäder

Tumba skog: Cirka 500 bostäder

Slättmalm (Vårsta): Drygt 200 bostäder

Rikstens Friluftsstad: Drygt 100 bostäder per år

Prästviken (Eriksberg): Cirka 400 bostäder

Källa: Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki