450 nya bostäder kan bli verklighet i Skälby

Så kan det komma att se ut i Skälby.
Så kan det komma att se ut i Skälby.
Järfälla är ett steg närmre att bygga 450 nya bostäder i Skälby. Kommunen har gett förslag på en detaljplan som nu går ut på samråd.

450 nya bostäder kan bli verklighet i framtidens Skälby. I detaljplanen som heter Ormbacka B beskrivs ett område med villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus intill befintliga naturområden.

– Jag är glad att vi nu kan gå vidare och skicka ut förslaget på samråd. I området föreslås 450 bostäder i varierad bebyggelse och en ny förskola, samtidigt som delar av det unika kulturlandskapet bevaras och utvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) i ett pressmeddelande.

Att förslag på detaljplanen skickas ut på samråd betyder att flera instanser ska kunna ge sina synpunkter på förslaget innan Järfälla kommun kan gå vidare med i processen.

Det nya planområdet ligger mellan Viksjöleden och Växthusvägen, som just nu är under byggnation. Idén är också att det nya området ska kunna innebära en förbindelse mellan dessa vägar och på så vis förbättra trafiken i området.