Min lokala hjälte

550 nya bostäder i Tumba – vägbygge blir ett måste

Infarten till det nya området sett från Kyrkvärdsvägen i Segersjö. Högst upp i bilden ses nya hus utplacerade.
Infarten till det nya området sett från Kyrkvärdsvägen i Segersjö. Högst upp i bilden ses nya hus utplacerade.
Kartan visar hur vägen går genom Tumba Skog och ansluter till KP Arnoldssons väg högst upp till höger i bilden.
Kartan visar hur vägen går genom Tumba Skog och ansluter till KP Arnoldssons väg högst upp till höger i bilden.
Kommunen vill låta bygga 550 nya bostäder i Tumba Skog i närheten av Rödstu Hage.

Men då måste området kopplas ihop med KP Arnoldssons väg enligt det förslag som nu tar ett steg närmre verklighet.

Grannar på de omkringliggande villagatorna reagerade starkt när de fick höra om planerna på att bygga 550 nya bostäder på naturmarken i närheten av Rödstu Hage. En del av kritiken rörde krafigt ökad trafik in på villagatorna som tidigare bara haft vändplan och lokal trafik.

Sedan dess har studier utförts som visar på att villagatorna skulle få en orimlig trafikbelastning om inte nya tillfartsvägar byggs. Enligt förslaget som samhällsbyggnadsnämnden nästa torsdag ska ta ställning till är det därför ett måste att bygga en ny väg i området som ansluter till KP Arnoldssons väg (stora vägen mellan Tumba och Salem).

Husen i området ska också ligga utmed vägen som enligt förslaget kommer att gå mellan Kyrkvärdsvägen i Segersjö och KP Arnoldssons väg (se bild nummer två). På så sätt ska också så mycket natur som möjligt förbli orörd.

Kommunen har under utredningens gång konstaterat att stora delar av skogen har ett ”påtagligt naturvärde”, även om det inte är av de högsta naturvärdesklasserna.

Likaså har utredningen konstaterat att husens utseende och placering är viktig eftersom området som ska bebyggas ligger nära både Tumba Bruk och bostadsområdet Segersjö som utgör ”värdefulla kulturmiljöer” enligt det förslag som nämnden ska ta ställning till.

Det är företaget SHH Bostad AB som ska bygga lamellhus i området

på tre till fem våningar, sju våningar höga punkthus och två våningar höga radhus.