6 av 10 följer ARN:s beslut

Bostad Företag som säljer varor eller tjänster som rör bostäder är sämst på att följa beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). 61 procent följer besluten, vilket är lägst bland myndighetens avdelningar. Bäst är fastighetsmäklarna med 97 procent.