625 vattenskador anmäls per år

Bostad Vattenskador i kök ökar kraftigt. Under de senaste fyra åren har i genomsnitt 625 vattenskador per år anmälts i Stockholms län. På tio år har antalet anmälningar till Länsförsäkringar ökat med 23 procent i landet. I dag anmäls över 26 000 per år.

En av anledningar till att anmälningarna ökar är att dagens kök har allt fler vattenledningar, enligt försäkringsbolaget som nu vill se ett regelverk för hur vattenanslutna hushållsmaskiner ska installeras genom till exempel krav på automatiska vattenavstängare vid ny- och ombyggnation och certifierad personal.