800 bostäder i Trädgårdsstaden – snart verklighet

Så blir nya Trädgårdsstaden. Stadsdelen tros ta 20 år att bygga.
Så blir nya Trädgårdsstaden. Stadsdelen tros ta 20 år att bygga.
Trädgårdsstaden ska bli Bros nya, centrala stadsdel.
Och nu sker stora framsteg i planerna.
Vid nästa årsskifte kan bygget av 800 bostäder starta.

Bygget har diskuterats sedan 2004, men den första planen för Trädgårdsstaden togs fram först 2011.

Nu stundar bygget av den första etappen. Det blir omkring 800 bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall. Husens bottenvåningar ska användas till butiker och kontor och på områdets torg planeras för en restaurang.

Hela planen omfattar 1250 bostäder.

– Med tanke på hur trycket ser ut och att det finns ett stort behov av bostäder kommer vi att titta på om det är möjligt att få in lite fler bostäder i framtiden, säger Henric Carlson, planchef i Upplands-Bro kommun.

I den östra och västra delen planeras för radhus, medan de centrala delarna ska utgöras av två, tre och fyravåningshus.

Inspirationen har kommunen tagit från gröna trädgårdsstäder som Bromma och Enskede.

– Det är en blandning av flerbostadshus, markbostäder, villor och radhus som inordnas i samma kvarterstruktur. Det blir en tydlig huvudgata, parker och möjligheter till egen odling, säger Henric Carlson.

trädgårdsstad

Trädgårdsstaden är inspiration för den nya stadsdelen. Illustration: Småa

Dessutom bevaras stora delar av det gröna. En park ska anläggas, åkrar ska behållas och bäcken som rinner genom området ska rensas upp.

– I dag är det lite nedskräpat kring bäcken. Tanken är att det ska gå ett promenadstråk så att man kan röra sig via bäcken genom hela området.

Kommunikationerna mellan norra och södra Bro lämnar en del att önska. Nu jobbar Upplands-Bro kommun med ytterligare en plan – på en vägtunnel under järnvägen.

– Inriktningen är att försöka göra vårt bästa för att få bättre kopplingar mellan norra och södra sidan. Vi utreder möjligheten att bygga en underfart för både buss och bil, säger Henric Carlson.

Upplands-Bro kommun räknar med att anta planen under våren 2017. Det innebär att de första bostäderna kan börja byggas i slutet av 2017.

Vad tycker du om planerna? Här kan du läsa mer om hur du gör din röst hörd. Senast 21 november ska synpunkterna vara inlämnade till kommunen.