Småhus upp fyra procent

Bostad Priserna på småhus i länet har stigit 2 procent under perioden juni-augusti jämfört med föregående tremånadersperiod. På ett år är förändringen 4 procent.

Medelpriset ligger nu på nästan 4 miljoner kronor, visar siffror från Statistiska Centralbyrån, som konstaterar att medelpriset för ett småhus nu ligger över miljonen i alla län.

I Göteborg har priserna procentuellt förändrats på samma sätt som i Stockholm, medan prisuppgången är mindre i Malmö.