Nya ägarnas stora plan för Norsborgs C hyllas

Nya ägarna vill riva dagens centrum och bygga nytt även på parkeringen.
Nya ägarna vill riva dagens centrum och bygga nytt även på parkeringen.
Enligt planerna får det nya kvarteret slutna gårdsrum.
Enligt planerna får det nya kvarteret slutna gårdsrum.
Nya ägarna av Norsborgs centrum avslöjar nu mer av sina planer för Norsborgs centrum.
Riva och bygga ett helt nytt centrum med 400-600 bostäder är melodin.
Planerna möts med stort intresse av de flesta Norsborgsbor tidningen möter.

Framtiden för Norsborgs centrum har varit omdebatterad i många år. Men nu är de nya ägarna N8 på allvar igång med sina planer som förändrar Norborgs centrum i grunden om de blir verklighet.

Som tidigare är känt vill de nya ägarna N8 riva nuvarande centrum. I förslaget som de lämnat in till Botkyrka kommun byggs istället två nya kvarter med både bostäder, butiker och service. Ett på platsen för dagens centrum och ett på parkeringen utanför. Merparten av de två kvarteren byggs i 4-6 våningar. Men närmast tunnelbanan finns också ett 16 våningar högt hus. Hallundavägen och Tomtbergavägen vill de nya ägarna att får karaktären av stadsgator. Det ska också finnas en gata in i nya kvarteren för trafik i gångfart.

– Det känns jättebra. Vi hade dialogmöte om planerna i höstas och de Norsborgsbor som dök upp var positiva och frågade om det var möjligt att ställa sig i kö för bostad, säger Billy Üre på N8.

 

Så här kan det komma att se ut i Norsborgs centrum i framtiden. Kvarteret till höger i bild ligger på platsen för dagens parkering. Kvarteret till vänster på platsen för dagens centrumbyggnad. I det här förslaget får det nya kvarteret slutna gårdsrum. Bild: AndrénFogelström

På det lilla torget som ligger direkt vid tunneln in till tunnelbanan vill de nya ägarna att det ska bli uteserveringar och handel. På ett annat torg, direkt norr om dagens centrum, vill N8 se lekytor och rekreation.

– Vi vill ha mer liv och rörelse och ökad trygghet i centrum, istället för tomma ytor som det riskerar att bli häng på, säger Billy Üre.

Billy Üre och Yngve R K Jönsson.

Billy Üre i Hallunda centrum i samband med en presentation av planerna för företagare i Botkyrka förra året. Här i samtal med moderaten Yngve R K Jönsson. Foto: Anders Björklund.

Någon gång in i bland butiker i centrum kommer det inte att bli. Samtliga butiker och lokaler i bottenvåningen ska få ingång från gatan enligt planerna. Och dagens öppna parkering där bilar då och då eldhärjats försvinner. I stället planerar nya ägarna för parkeringar inomhus.

– Det kommer att finnas en parkering för kunder som är öppen när butikerna är öppna. Den stänger sedan på kvällen, säger Billy Üre.

En annan speciell detalj i planerna är radhus på taken.

– Det handlar om ett 20-tal radhus på ett par av taken, förklarar Billy Üre.

Företagets förhoppning är att kommunen i april ger klartecken till att påbörja arbetet med en ny detaljplan.

– Det här är visionen som den ser ut i dag. I bästa fall kan vi ta ett första spadtag om 2,5 år. Sedan tar det flera år att bygga klart, säger Billy Üre.

Norsborgsbon Alan Zeki hade inte hört om planerna förut men är positiv till förändringarna. Foto: Anders Björklund

Reaktionerna från de personer Mitt i Botkyrka/Salem möter är mestadels positiva.

– Det har inte hänt något här på flera år. Centrum känns inte så modernt, säger Norsborgsbon Alan Zeki.

På väg ut från tunnelbanan i höjd med den plats som i framtiden ska få uteserveringar möter tidningen Anna Karassavidou.

Ytan här blir torg med uteserveringar om N8:s planer blir verklighet. Foto: Anders Björklund.

– Spontant känns det bra. Området behöver ett lyft. Och uteserveringar här låter bra, bara det inte stör de som bor närmast, säger hon.