30 äger fjärdedel av marken i Stockholms län

Michael Lindblom äger sedan 2010 Fituna säteri i Nynäshamns kommun.
Michael Lindblom äger sedan 2010 Fituna säteri i Nynäshamns kommun.
Från fastigheten kan Michael skåda över inloppet till Södertälje.
Från fastigheten kan Michael skåda över inloppet till Södertälje.
30 privatpersoner, stiftelser, aktiebolag, kommuner och myndigheter äger en fjärdedel av Stockholms läns yta. De spelar en nyckelroll när regionen växer.
– Klart det finns konflikter, säger Gustav Hemming (C).

Klicka här: Se listan med alla 30 markägare


Michael Lindblom växte upp i Kärrtorp. I dag är han länets femte största markägare som privatperson. Tillskillnad från många andra av länets stora markägare har Michael Lindblom inte ärvt sin mark.

– Jag har gått från noll och min första fastighet köpte jag 1988, säger Michael Lindblom som är utbildad jurist och advokat.

2010 gjorde han sin hittills största markaffär. Då köpte han Fituna säteri, söder om Tumba, från Stockholm stad.

– Vi var här ute på somrarna när jag var barn, så jag har en relation till området. Jag badade här som barn och hade min första jaktdag här, berättar han.

Mest mark i Stockholms län äger Fortitifikationsverket, det vill säga Försvaret. På topplistan över länets största markägare finns flera offentliga ägare som Stockholms stad och Naturvårdsverket.

Jan Brodin i Nynäshamn är den privatperson som äger mest mark, även om det familjeägda aktiebolaget Östanå Gods i Vallentuna och Österåker besitter större arealer.När Stockholm växer som region spelar markägarna en otroligt viktig roll.

– Jag tror att de allra flesta markägare är positiva till utveckling och på det stora hela är det win-win mellan det privata och offentliga. Men det är klart att det finns konflikter, säger Gustav Hemming (C), som ansvarar för utvecklingsfrågor.

Även om kommunerna har planmonopolet så är det markägarna som har sista ordet om till exempel bostäder blir byggda eller inte.

– Det finns stora privata markägare som av olika inte är intresserade av att det ska hända något. Byggbolagen är stora markägare som köper strategiskt och vill ibland vänta på ett bättre ekonomiskt läge, säger Ulrika Palm, regionplanerare på landstinget.Regionutvecklingen kan beskrivas som en balansgång och dragkamp. Ibland vill kommunen utveckla men inte markägaren – ibland är det precis tvärtom.

– Om ett bolag köpt mark för att exploatera så blir de ju inte jätteglada om kommunen gör om det till ett naturreservat, säger Ulrika Palm.

Dialog mellan det offentliga och det privata är därför viktigt, tycker landstingsrådet Gustav Hemming (C)

– Det är viktigt att markägarna i ett tidigt skede vet vilka offentliga miljöer vi planerar att skapa, säger Gustav Hemming (C).

Landstingets regionplan för 2050 är ett exempel på att försöka skapa sådan långsiktighet.

Tror de flesta markägare är positiva personer och inte några surgubbar

Även om Michael Lindblom drivs av ett genuint intresse för naturen och skogsbruket så är han är inte främmande för att samarbeta med exempelvis kommuner för regionens utveckling.

– Jag har bara inte fått det samtalet än, så tills vidare har jag fokus på jord, skog och gårdens hus.

Att Fituna skulle kunna vara intressant när regionen växer utesluter han inte. Gården ligger 20 minuter från expansiva områden som Flemingsberg och Globen.

– Man vill ju inte stoppa samhällsutvecklingen, det är inte bra för någon. Jag tror att de flesta markägare är positiva personer och inte några surgubbar, säger Michael Lindblom.


Mitt i frågar markägarna:
1. Varför äger ni så mycket mark?
2. Hur ser ni på er roll som markägare när regionen växer?

Naturvårdsverket
Maria Tiricke, sektionschef1. Vi äger nationalparker och naturreservat. Nationalparker måste vi äga enligt lag och där är Tyresta den största. Reservat kan vara privatägda, men vi förvaltar en del reservat också.


2. Vi ser hur viktig naturen är för människans hälsa. Det är en viktig faktor för Stockholm att ha nära till natur. Det kan också handla turism.


Naturvårdsverket är 4:e största markägaren i länet.
Stiftelsen Danviks hospital
Sören Backlund, vd1. Vår stiftelse bildades för 450 år sedan med syftet att ta hand om gamla och sjuka. Då behövdes inkomster för att skapa långsiktighet. I dag är det skogsförvaltning som gäller.


2. Är stad eller kommun intresserade av att köpa mark för bebyggelse så är vi öppna för det. Vi har sålt av tidigare för det syftet.


Stiftelsen Danviks hospital är 18:e största markägaren i länet.
Jan Brodin1. Den är släktärvd sedan början av 1900-talet. Min farfar köpte ön Järflotta och den blev ett naturreservat 1968 på familjens initiativ.


2. Jag kan ju inte göra så mycket eftersom det är ett reservat. Men jag tycker allmänheten ska ha tillgång till natur utan stängsel.


Jan Brodin är 19:e största markägaren i länet.
Stockholms stad

Åsa Wigfeldt, avdelningschef1. Staden köpte mycket mark för länge sedan både inom och utanför stadens gränser. Det var strategiska förvärv. Stockholm är lite unikt på det sättet att vi har så stort markinnehav. Mycket utgörs av naturreservat, park och gator som inte går inte att utveckla. Även upplåtna tomträtter är en stor andel som ingår.


2. Vi har en viktig roll och samma krav på oss som andra att bygga mycket bostäder. Sedan ett antal år tillbaka har staden sålt av utanför stadens gränser till de kommuner där marken ligger, så att de får ta ansvar för den marken.


Stockholms stad är 2:a största markägaren i länet.
Holmens bruk AB

Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör1. Vi äger en del skog i Norrtälje och vi bedriver skogsbruk på vår mark. Vi har också byggt en vindkraftspark på en del av vår mark i Hallstavik.


2. Vi har inga andra planer än att bruka skogen som vi gör i dag. Vår vindkraft är väl kanske ett sätt att bidra.


Holmens bruk AB är 5:e största markägaren i länet.