Alla har brist på bostäder

Bostad Alla kommuner i Stockholms län anser att det finns ett underskott av bostäder i kommunen som helhet. Det visar Boverkets nya bostadsmarknadsenkät.

Alla svarar också att det är underskott i centralorten eller innerstan. Däremot bedömer fyra kommuner att det är balans på bostadsmarknaden i kommunens övriga delar. Det är Ekerö, Nykvarn, Södertälje och Vaxholm.

Boverket konstaterar dock att det är svårt att se varje kommun som en enskild bostadsmarknad i Stockholms län, utan i stället bör hela regionen analyseras som en helhet.

82

procent av de 1 000 personer i Stockholms län som tillfrågats i en undersökning av intresseorganisationen Villaägarna anser att bostadssituationen i Stockholmsområdet borde vara en mycket eller ganska stor fråga i det kommande valet.