Min lokala hjälte

Allmännyttan ordnar 60 bostäder åt nyanlända

Haninge bostäder.
Haninge bostäder ska nu hjälpa till i mottagningen.
Meeri Wasberg (S) vill avvakta ansökan om skyddsjakt tills länsstyrelsen sagt sitt om vargen.
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.
Bengt Svenander kliver in som tillförordnad vd i SRV Återvinning.
Haninges kommundirektör Bengt Svenander.
Haninge bostäder ska hjälpa kommunstyrelsen att ta fram 60 lägenheter från beståndet åt nyanlända. Detta står klart genom ett nytt, operativt ägardirektiv. Klart är också att minst 10 procent av alla lägenheter framöver ska förmedlas till kommunen.

Genom ett nytt operativt ägardirektiv ska Haninge bostäder nu ta fram 60 lägenheter till nyanlända.

På torsdagen klockan 15 hölls extra styrelsesammanträde i Haninge kommuns bolagsägare Haninge kommun Holding AB, och där skrev ordförande Meeri Wasberg (S), tillika kommunstyrelseordförande, under ägardirektivet.

Två alternativ har sedan tidigare varit aktuella enligt förslaget.

Det första skulle innebära att Haninge bostäder ska erbjuda kommunen alla ledigblivna lägenheter tills dess att man nått 60 stycken, vilket bedöms gå inom ett drygt halvår.

Detta spåret har bedömts som snabbast för att leva upp till statens anvisningskrav.

”En annan fördel är att tiden då ”intrång” görs i bolagets uthyrningspolicy minimeras. Samtidigt är det en nackdel att under denna tid försvåras all uthyrning till andra bostadssökande”, skrev Haninges kommundirektör Bengt Svenander i förslaget till operativt ägardirektiv.

Det andra alternativet var att Haninge bostäder skulle erbjuda kommunen till exempel 25 procent av alla ledigblivna lägenheter tills 60 lägenheter nåtts.

”Nackdelen är att det tar längre tid, cirka två och ett halvt år, för kommunen att få den hjälp som behovs. Fördelen är att intrånget i bolagets uthyrningspolicy är mindre”, skrev Bengt Svenander i förslaget.

Antalet lediga lägenheter hos allmännyttiga Haninge Bostäder uppgår i snitt till 100 per år.


Läs mer:  Haninges allmännytta säger nej till förfrågan om hjälp med övergångslägenheter


Meeri Wasberg (S) säger till Mitt i Haninge att det nu blir en kombination:

– Haninge Bostäder ska snarast erbjuda kommunen att hyra fler lägenheter så att kommunen har möjlighet att hyra 105 lägenheter. När detta uppnåtts ska bolaget erbjuda Haninge kommun att hyra 25 procent av de lägenheter som bolaget förmedlar fram till 1 oktober 2019, därefter 10 procent. Procentsatsen på 25 är samma nivå som exempelvis Tyresö kommun har beslutat om för Tyresö Bostäder.

Kan ni även behöva använda delar av de 45 lägenheter socialtjänsten hyr i dag av allmännyttan?

– Jag har för mig att ett antal av de lägenheter som kommunen disponerar i dag också används för nyanlända, men jag har ingen exakt siffra, säger Meeri Wasberg.

Att även tio procent av HB:s bestånd tills vidare, från hösten 2019, ska erbjudas kommunen beror enligt Meeri Wasberg på att man behöver en mer långsiktig lösning på behovet av bostäder till personer i behov av individstöd hos socialtjänsten.

Hon poängterar återigen att hon inte tycker det är orimligt att begära hjälp från Haninge bostäder kring mottagandet av nyanlända eftersom kommunen också ska uppvakta de privata hyresvärdarna.

– De 105 lägenheterna motsvarar knappt fem procent av Haninge Bostäders lägenheter och bolaget står ju också i begrepp att bygga fler lägenheter, säger Meeri Wasberg.

Att kommuner tar hjälp av sin allmännytta i mottagningen sker i flera svenska kommuner. Malmö, Botkyrka och Tyresö är några exempel.

I Tyresö går till exempel 25 procent av lediga lägenheter till nyanlända.

Men förslaget i Haninge har mötts av hård kritik från Haningemoderaterna.

Man tycker det är fel att de nyanlända ska få hjälp till tillfälligt övergångsboende, vilket enligt Moderaterna betyder att bostadskön rundas.

På torsdagen lämnade också M, L och KD i Haninge in ett eget förslag, där man menade att beslutet med undantagsregler inom hyrespolicyn var av sådan stor vikt att det måste tas i fullmäktige, och inte av Haninge Holding AB.

Men man fick inget gehör.

Haninge kommun hyr alltså sedan tidigare 45 lägenheter av sin allmännytta för uthyrning i andra hand till personer i behov av socialtjänst, och det är på grund av flyktingmottagandet man vill upp i 105 stycken.

Haninge kommuns allmännytta är relativt liten sett till andra kommuner, beståndet ligger på 2 117 lägenheter.

Men enligt Bengt Svenander är kommunens behov av hjälp stort.

”Kommunstyrelseförvaltningens sammanfattande bedömning är att kommunens behov av medverkan från Haninge bostäder är mycket stort m h t statens åläggande om bostäder till nyanlända och vad som framgår av den av kommunfullmäktige godkända planen för anskaffning av bostäderna”, skrev han i förslaget.

 

Häng med i Haninge! Få koll på veckans viktigaste nyheter. Prenumerera på Mitt i Haninges nyhetsbrev!