Anställd på allmännyttan tilläts runda hela bostadskön: ”Otroligt allvarligt”

Christoph Vejde fick sparken som vd i Haninge bostäder i oktober.
Christoph Vejde, som på torsdagen fick sparken från allmännyttiga Haninge bostäder, skrev på fredagen på ett avtal som innebar att en familjemedlem till en av bolagets anställda gick före i bostadskön.
Haninge bostäder.
En intern uthyrningsskandal skakar Haninge bostäder. Vd:n Christoph Vejde, som blev uppsagd på torsdagen, skrev på fredagen på ett hyreskontrakt som innebar att en anställds familjemedlem gick före i bostadskön där 32 000-35 000 personer i dag väntar på lägenhet. Christoph Vejde förberedde även en andra lägenhet till familjen. Han menar att den anställdes familj haft en hotbild mot sig och varit i akut behov av att flytta. Men styrelsen riktar skarp kritik mot honom. "Det som skett är otroligt allvarligt", säger styrelseordförande Niclas Lindberg (S).

Allmännyttiga Haninge bostäders vd Christoph Vejde fick på torsdagen sparken som vd efter sju år. Men dagen efter undertecknade han ett hyresavtal som åkte in i systemet. Avtalet gjorde gällande att en familjemedlen till en anställd på bolaget skulle tillåtas gå före i bostadskön och få en lägenhet. Christoph Vejde medger för Mitt i att han även förberett för en andra ”förturslägenhet” till den anställdes familj. 32 000 – 35 000 personer står i Haninge bostäders bostadskö, och kötiden är på mellan sju och tio år.

Två medarbetare på bolaget ska först ha hanterat saken, Christoph Vejde undertecknade sedan avtalet och till sist förde en av medarbetarna in avtalshandlingarna i systemen. Sen upptäcktes hela saken. Såväl styrelseordförande Niclas Lindberg (S) som vice styrelseordförande Marietta de Pourbaix-Lundin (M) bekräftar för Mitt i att saken inträffat på fredagen.

Enligt Niclas Lindberg finns alltså ingen koppling mellan händelsen och att Christoph Vejde sägs upp.
– Vi har nu förändrat rutinerna som gör att ingen kan förmedla lägenheter utan att detta dubbelsigneras. Vi låter utreda om ytterligare åtgärder krävs. Enligt de uppgifter vi har, så har de här två andra medarbetarna inte agerat helt självständigt utan Christoph Vejde har ju undertecknat kontraktet. Men en av dessa medarbetare kan nu inte längre skriva på avtal, efter de förändringar vi gjort för att öka trovärdigheten. Vi kommer att göra en oberoende utredning, och vi vet i dag inte exakt vad som hänt. Det måste utredaren visa, säger styrelseordförande Niclas Lindberg.

hyresgäster  tilläts gå förbi kön i Haninge bostäder Vega

Åtta av Haninge bostäders 91 lägenheter i Vega förmedlades genom en intresselista på kommunhuset, och inte via kösystemet. Mitt i Haninge berättade om detta våren 2015. Hyresgästföreningen sade att man aldrig varit med om något liknande.

Christoph Vejde hävdar att den anställde, som bor i Haninge med sin familj, lever under en stor hotbild och att han därför gjorde som han gjorde.
– Vi har haft undantagsregler som innebär att om särskilda skäl föreligger så kan vi besluta om förtur. Särskilda skäl är ju väldigt svävande, men i det här fallet har familjen bland annat attackerats med elpistol från en utomstående person. Familjen hade så pass mycket köpoäng, och jag föreslog att de skulle få förtur på två lägenheter så de skulle få plats. Men avtalen drogs sedan tillbaka, säger Christoph Vejde.

Men på fredagen, efter att han blivit uppsagd, signerade Christoph Vejde alltså ändå ett förtursavtal som gick rätt in i systemet. Ett avtal styrelsen menar gått orätt till.
– Jag och den anställde tog fram en hyreslapp. Jag kan inte besluta om detta, sade jag till vår anställde, men jag skrev min signatur, säger Christoph Vejde.

Han säger att han sedan ombad den anställde att ta avtalet till den tillförordnade vd:n och ordförande Niclas Lindberg i styrelsen och visa för dem. Niclas Lindberg fanns då i lokalen och hade precis informerat personalen om att vd:n byts ut. Men Christoph Vejde försvarar sig:
– Jag känner mig väldigt, väldigt oskyldig. Jag kan inte se till att någon speciell får lägenhet, speciellt inte när jag inte jobbar kvar.

Men varför undertecknade du då avtalet?
– För att visa att jag tycker att ledningen skulle hjälpa den anställde och dennes familj. Det kanske jag inte skulle gjort, men det var bara ett papper, säger Christoph Vejde.

Du säger ”hyreslapp” och ”papper”, det var väl ett hyresavtal du skrev på?
– Det var ett fiktivt avtal,  för att markera min inställning mot våldet i samhället och då speciellt kvinnovåldet. Med facit i hand borde jag ju inte skapat ett fiktivt avtal eftersom det inte kom till ordföranden för en sista förfrågan. Vad som hänt med detta fiktiva avtal känner jag tyvärr inte till, säger Christoph Vejde.

Det ”fiktiva avtalet” gick ju in i systemet och personen fick lägenheten. Varför sade du bara inte återigen till Niclas Lindberg, eller den tillförordnade vd:n, att du ansåg att familjen borde få förtur. Att du skrev på ett avtal när du entledigats är ju anmärkningsvärt, speciellt när du precis fått nej på förslaget från styrelsen?
Det finns en person som kan lägga in hyresavtal i systemet, och den personen har uppenbarligen gjort det. Man gick aldrig till ordförande med detta, och det är det sorgliga. Det är klart att jag aldrig skulle ha skrivit på avtalet. Men det är inte så kul att bli uppsagd heller. Jag var pressad från alla håll, befann mig i en mardrömsbubbla. Jag var arg och ledsen. Då kommer min personal och vädjar en sista gång om jag kan ordna förtur, jag säger ”jag har ingen möjlighet att besluta om det, gå nu till ordförande med pappret”.

Det låter ju som att den interna kommunikationen inom Haninge bostäders ledning kan bli bättre?
– Absolut inte, det har varit bra kommunikation ända tills i fredags. Men vi pratade om att jag skulle få vara kvar tre till sex månader, men jag fick vid sittande bord reda på att jag behövde lämna på dagen. Det gjorde mig verkligen ledsen. Jag har ett väldigt starkt rättspatos och vill göra rätt för mig, och värna de svaga. Men det här var naturligtvis korkat gjort av mig, säger Christoph Vejde.

Enligt honom var det efter sommaren som man tog fram skriftliga kontrakt på förtur till den anställde och dennes familj. Enligt Haninge bostäders nuvarande uthyrningspolicy så medges i normalfallet inte förtur, men efter en ansökan kan företagsledningen, dock inte vd själv, besluta om förtur.

Avtalen drogs alltså först tillbaka, men i fredags kördes alltså ett avtal ändå in i systemet vilket betyder att det nu gäller. I oktober var uthyrningspolicyn, förtursregeln och Christoph Vejdes förslag om att låta den anställde få gå före, uppe i styrelsetoppen.
– Styrelsen tyckte att situationen kring vår anställdes familj var synnerligen allvarlig, men menade att detta inte var skäl nog att få en lägenhet, medger Christoph Vejde.

Enligt Niclas Lindberg har det aldrig hänt att förtur tillämpats, säger han, när han hört sig för i företagsledningen. Styrelsen ville också ta bort undantagsformuleringen under hösten, säger han.

– Vi i styrelsen har haft uppfattning att bolaget inte ska arbeta med förturer. Vi anser inte att vi har kompetensen att ange skäl för vem som ska ha förtur. Ska man göra undantag från en policy så ska det inte vila på en person, utan en grupp, säger han.

Christoph Vejde har en annan uppfattning. Han menar att bolaget har gett förtur vid enstaka tillfällen.
– Det handlar om ett par tre gånger möjligen under de senaste nio åren, det har inte varit ofta. Det gäller oftast utsatta kvinnor, säger han.

Niclas Lindberg berättar att Christoph Vejde på senaste styrelsemötet föreslog att vd skulle få rätten att besluta om förtur.
– Det avvisade styrelsen. Vi ska inte ägna oss åt förturer, och det är absolut inte vd:s bord eller sak att avgöra, säger Niclas Lindberg, och fortsätter:
– I det här specifika fallet fick jag en skriftlig fråga från vd om det var möjligt att göra avsteg och hjälpa familjen med lägenhet. Vi samrådde men sade nej eftersom styrelsen haft diskussioner om förtursverksamhet. Vi har alltså faktiskt svarat i det aktuella fallet en gång. ”Tack, då vet jag”, mejlade dessutom Christoph Vejde, och då hade vi kvitto på att det var mottaget och saken utagerad, säger Niclas Lindberg.

De två lägenheterna som Christoph Vejde har velat skulle gå direkt till den anställdes familj, är båda under renovering, och väntas vara klara mellan jul och februari, uppger han för Mitt i.

Läs mer: Åtta i Vega smet före i Haninge bostäders kö

Styrelsens diskussioner om att entlediga vd:n har pågått i ett par veckor, menar Niclas Lindberg.
– Det har varit många frågetecken som dykt upp under årens gång som bolaget fått jobba och hantera och hitta lösningar på. Det vill jag inte sticka under stol med. Christoph har gjort stora förtjänster inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, vilket bolaget behövt för att få ordning på fastighetsbeståndet. Men vi behöver en ny vd som är mer hemma på uthyrningssidan.
– Som hyresgäst i Haninge bostäder ska man känna sig trygg med sin värd och att Haninge bostäder är ett ekonomiskt, välskött bolag och att vi har god ordning på våra fastigheter, säger Niclas Lindberg.

Han tycker att det som skedde i fredags är ”otroligt allvarligt”.
– De som hyr bostad hos Haninge bostäder ska känna hög tilltro till vår bostadsförmedling. Vi behöver transparens, förutsägbarhet och en uthyrning som upplevs som rättvis. I ljuset av att vi diskuterat detta i höst, är det oerhört besvärande om det gått till så som uppgifterna gör gällande, säger han.

Vad händer med förmedlingen som gick igenom i fredags?
– Jag har bara information om att det handlar om en enda lägenhet i dagsläget, och den blir ledig januari 2017. Det betyder att vi hinner utreda frågan. Än är det inte så att kön gått miste om lägenheten. Vi utreder om vi kan annullera förmedlingen och kontraktet. Vi vill annullera detta, säger han.

Christoph Vejde medger senare för Mitt i att han såg till att det redan under tidiga hösten registrerades ett hyresavtal åt den anställde på lägenheten. På så sätt förbisågs kön redan då. Sannolikt är detta tidigare avtal redan juridiskt bindande, menar han också.

Mitt i Haninge har tidigare berättat om hur Christoph Vejde lät åtta av bolagets 91 nya lägenheter i Vega gå till folk som skrev upp sig på en lista i kommunhuset och hur bolaget då helt struntade i kölistan. En av de åtta lägenheterna gick dessutom till en person som inte ens fanns i kösystemet.

Några veckor innan Christoph Vejde fick sparken, valde både ekonomichefen och förvaltningschefen att lämna Haninge bostäder. Det betyder att hela ledningen i det kommunala bostadsbolaget nu byts ut. Ekonomichefen Desiree Anger går dock in som tillförordnad vd tills hon lämnar för sitt nya arbete.

Det har inträffat flera besvärande händelser sista åren för bolaget, som gått ut över hyresgästerna. Konkurrensverket fick till slut rätt att bötfälla Haninge bostäder med nio miljoner kronor sedan bolaget ansetts ha kringgått lagen om offentlig upphandling vid byggandet av Vega-lägenheterna. I december 2012 rasade ett carporttak plötsligt ihop för hyresgästerna i Jordbro, dock utan att någon skadades. Det visade sig att takets standard var undermålig.

hyresgäster  tilläts gå förbi kön i Haninge bostäder Vega

 

Förra året uppdagades hur det stora garaget för hyresgästerna vid Örnens väg i Handen riskerade att rasa på grund av dåligt underhåll eller dålig konstruktion av byggherren Skanska. Hyresgästerna tvingades ut med sina bilar i skogen. Hyresgäster i Rosgården i Tungelsta har även tillåtits bygga ut sina tomter olovligt i flera år, tills Haninge bostäder i år satte stopp för sin egen dåliga kontroll. Men under Christoph Vejdes tid har Haninge bostäder också nått en stabil ekonomi, och man har ökat i nöjd kundindex de senaste åren, och har ett väldigt högt medarbetarindex.

Christoph Vejde säger att han för en månad sedan fick reda på att styrelsen ville byte ut honom.

– Jag har fått väldigt mycket beröm för att jag tagit bolaget dit det är i dag. Vi har mycket stark ekonomi och 1 200 nya lägenheter i pipeline. Men styrelsen uttrycker att man är inne i en annan fas än förut och att man nu vill in i ett nytt skede. Jag har också sagt att det, efter sju år, kanske är läge att byta ut mig. Men jag kan inte fullt ut förstå vad avskedet beror på, säger han.
– Är det någon med affärsmässigt tänk i bagaget så är det jag. Jag har maximerat hyresintäkterna i förhållande till underhållet vi lägger ned, fortsätter Christoph Vejde.

Han har som vd haft en månadslön på 95 000 kronor, och behåller den under uppsägningstiden på 18 månader. Om han får nytt arbete blir det avräkning under det sista året av uppsägningstiden.

Har du fler tips kring Haninge bostäder? Tipsa vår reporter! Mejla filip.magnusson@mitti.se eller ring 0735 – 513 120