Klubbat: Två skrapor vid Bolinder strand

Del två av Bolinder strand.
Del två av Bolinder strand.
Del två av Bolinder strand.
Del två av Bolinder strand.
Det första förslaget orsakade ett ramaskri bland grannarna vid Bolinder strand. Nu har kommunen tänkt om. I stället för flera låga hus blir det två riktigt höga. Och en förskola.

I över fem år har kommunen arbetat med planer på att bygga nya bostäder vid Bolinder strand. Men när förslaget till detaljplan skickades ut på samråd möttes den av stora protester. Bland annat fanns det inte någon förskola med i byggplanerna som omfattade hundratals nya bostäder. Dessutom rasade grannarna mot att deras fina Mälarutsikt skulle förstöras.

– Den här gången har vi ansträngt oss för att förankra planerna hos de boende som redan bor vid Bolinder strand. Dagens planer skiljer sig radikalt från första gången, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

I stället delades planen i två. Den första delen klubbades 2014 och håller just nu på att byggas. Den andra delen är det dags att besluta om nu.

– Det blir 320 nya bostäder i totalt tre huskroppar med två högre hus på 16 våningar. Det blir två huskroppar som tar för sig och bildar en entré till hela Bolinder strand-området, säger Claes Thunblad.

Del två av Bolinder strand

Del två av Bolinder strand intill Godsvägen.

Nyligen beslutade kommunstyrelsens planutskott att godkänna förslaget för detaljplan. Den vinner dock inte laga kraft för den är klubbad av kommunfullmäktige.

Claes Thunblad menar att det nya förslaget har tagits emot bättre av grannarna.

– Det fanns ett väldigt motstånd och därför var det en förutsättning för att kunna ta upp planen igen att tänka om, tänka nytt och förankra tankarna hos de boende, säger han.