Årets Stockholmsbyggnad – här är finalisterna

Årets Stockholmsbyggnad 2017
Här är de tio finalisterna – scrolla ner för att läsa mer. Och glöm inte att rösta!
Allt från en tillfällig saluhall till nya hyreshus och ett hotell mitt i city. Här är de tio byggena som gått till final i Stockholm stads tävling Årets Stockholmsbyggnad 2017.
Vilken är din favorit? Var med och rösta!

Bro över Rinkebystråket.

Byggnad 1:

Bro över Rinkebystråket

 • Typ av projekt: Bro.
 • Adress: Rinkebystråket.
 • Stadsdel: Rinkeby.
 • Byggherre: Stockholms stad.
 • Arkitekt: & Rundquist.
 • Ägare: Stockholms stad.

Rinkebystråket är en omvandling av en nedsänkt, trafikseparerad bilgata till gångstråk med butiker och verksamheter. Det ställer också nya krav på broar över gatan. De ska vara en plats och inte bara en passage och dessutom samverka med gångstråket. Den nya bron är en lätt stålbro med tunn brobana, genomsiktligt räcke och uppbruten, perforerad undersida belyst inifrån. Bron har tre spann med en sammanlagd längd av 32 meter. Källa: Tidskriften Arkitektur

Juryns kommentar:

”Ingenjörskonst möter arkitektur med mänsklig utgångspunkt. Bron ger trafiksepareringen ett nytt ansikte och därmed också nya möjligheter. Den är ­anpassad efter de boendes behov med sin mötesplats på mitten. ­Den stärker områdets identitet­ med ett skulpturalt uttryck. Enkelt, tydligt och fantasifullt.”


Flerbostadshus, Vällingby.

Byggnad 2: 

Flerbostadshus, Vällingby

 • Typ av projekt: Flerbostadshus.
 • Adress: Härjedalsgatan 17.
 • Stadsdel: Vällingby.
 • Byggherre: Svenska Bostäder/Karin Ståhl.
 • Arkitekt: Vera.
 • Ägare: Svenska Bostäder.

På en kulle norr om Välling­by centrum ligger Solurs­parken. På kullens norrsida låg tidigare en teknikbyggnad för Svenska Bostäder. Här har tre nya bostadshus med putsade fasader byggts. I grunden är de utdragna punkthus med ett enda trapphus. Trapphuset är förlängt till en korridor som betjänar upp till sex ­lägenheter per våningsplan. På gavlarna med fönster från tre håll ligger fyrarummare. Däremellan ligger enkel­sidiga ettor och tvåor. Källa: Tidskriften Arkitektur

Juryns kommentar:

”Tre nya bostadshus som är väl inpassade i sin närmiljö och i terrängen. De är goda exempel på smart och välbyggd vardags­arkitektur. De har identitet­ men gör sig inte till. Ett ­utmärkt sätt att möta ­behovet av bostäder­ i befintliga miljöer med enkelhet och ändå med kvalitet.”


Byggnad 3:

Förskolan Ferdinand

 • Typ av projekt: Förskola.
 • Adress: Grythundsgatan 3/Jaktgatan 38–40.
 • Stadsdel: Östermalm.
 • Byggherre: Wallenstam.
 • Arkitekt: Vera.
 • Ägare: Stockholms stad.

Centralt i Norra Djurgårdsstaden ligger den bevarade gasklockan och gasverkets kontorsvilla i en befintlig park med uppvuxna­ träd, den enda i området. Här har en förskola för 75 barn byggts i suterrängläge med lekgård på taket i anslutning till parken. Bottenvåningens snickerier mot gatan har varm träfärg som kröns av en tre meter hög mur i svarta matrisgjutna betongblock som anknyter till parkens stödmurar i granit och betong. Källa: Tidskriften Arkitektur

Juryns kommentar:

”Roligt och lekfullt, sam­tidigt allvarligt och sakligt. Den balanserar varsamt det hårda med det mjuka och det offentliga med det informella. Förskolan tar fint hand om platsen och anknyter till såväl naturen som gatan.”


Flerbostadshus, Hjorthagen.

Byggnad 4:

Grythundsgatan 5–11

 • Typ av projekt: Flerbostadshus.
 • Adress: Grythundsgatan 5–11/Husarviksgatan 16 A/Jaktgatan 37–41.
 • Stadsdel: Hjorthagen.
 • Byggherre: Wallenstam.
 • Arkitekt: Vera.
 • Ägare: Stockholms stad.

Tre kubiska, kompakta hus med olika fasadutformning innehåller sammanlagt 121 hyresrätter. Hus 3, närmast Husarviken, har balkongfasader i mörklaserad karosseripanel och husfasader i stående tegelskift. Hus 4 har balkongräcken av mörkgrön sträckmetall och olika gröna kulörer. Hus 5 är i vitgrå puts, balkongkolonnad och entré med granitomfattning. Alla husen är punkthus med fyra, tio eller sex lägenheter per plan. Källa: Tidskriften Arkitektur

Juryns kommentar:

”De tre husen skapar en ensemble av delvis disparata byggnader, men som i sina volymer bidrar till en helhet i det annars varierade området. En stringent arkitektur med fint utförda detaljer som ger många intryck. Enkelt, konsekvent och med få komponenter.”


Husarviksgatan 16, Hjorthagen.

Byggnad 5: 

Husarviksgatan 16

 • Typ av projekt: Flerbostadshus.
 • Adress: Husarviksgatan 16.
 • Stadsdel: Hjorthagen.
 • Byggherre: Brf Strandparken/Victor Hanson AB.
 • Arkitekt: JoliArk.
 • Ägare: Stockholms stad.

I Norra Djurgårdsstaden med Husar­viken nedanför och nationalstadsparken på andra sidan ligger 30 radhusliknande lägenheter i två huskroppar. Arkitekturen är rätvinkligt enkel
i kraftiga betongelement. Takterrassen nås via ”uppvikta flikar” i betongen som samtidigt skapar en södervänd yta för sol­celler. Loftgången mot gården är en fristående konstruktion med entrébalkong närmast huset och gallerdurk längst ut. Källa: Tidskriften Arkitektur

Juryns kommentar:

”Enkla och vackert utförda radhusliknande bostäder med utsikt över Husar­viken och nationalstadsparken. Stringent och elegant med få komponenter och samtidigt funktionellt med finess. Skicklig arkitektur med få och väl redovisade material med betongen i centrum.”


Kungliga Musikhögskolan, Ladugårdsgärdet.

Byggnad 6: 

Kungliga Musikhögskolan

 • Typ av projekt: Universitetsbyggnad.
 • Adress: Valhallavägen 99.
 • Stadsdel: Ladugårdsgärdet.
 • Byggherre: Akademiska Hus.
 • Arkitekt: Aix.
 • Ägare: Akademiska Hus AB.

Musikhögskolan låg sedan 1950-talet i alltför trånga byggnader. Den nya anläggningen består av tre delar: En ny smal flygelbyggnad som skärm mot Lidingövägen med entréportik, stallet från 1886 som används som bibliotek och det största ”guld­s­kimrande glashuset” med foajé­ och publika konsertsalar. Gestaltningsteman­ är rytm och mässing. Interiören är tänkt som en ”musik­verkstad” med enkla material som plywood. Källa: Tidskriften Arkitektur

Juryns kommentar:

”En monumental byggnad­ som tar plats, och sam­tidigt gör musikhögskolan och dess viktiga innehåll mer tillgänglig för allmänheten. Fasaderna anspelar på rytmik och saklighet med guldkant. Anläggningen­ är en välkomponerad blandning av gammalt och nytt där den gamla stallbyggnaden ­integrerats på ett fint sätt.”


Modellvillan, Enskededalen.

Byggnad 7:

Modellvillan

 • Typ av projekt: Flerbostadshus.
 • Adress: Gamla Tyresövägen 310.
 • Stadsdel: Enskededalen.
 • Byggherre: Titania.
 • Arkitekt: Arkitema.
 • Ägare: Titania.

Längs Gamla Tyresövägen i kanten av Enskede­dalens småhusområde ligger några­ små, mera stadsmässiga flerbostadshus från 1920-talet. Ett av dem hade en envånings utbyggnad för verksamheter som nu rivits och ersatts med ett kompakt bostadshus med åtta lägenheter, fyra ettor på bottenvåningen­ och fyra etage­lägenheter med en övervåning med takkupor. Fasaden är i lärkträ. Det befintliga huset har samtidigt totalrenoverats. Källa: Tidskriften Arkitektur

Juryns kommentar:

”Ett modigt materialval. I byggnaden finns en tydlig koppling mellan såväl det gamla och det nya, som skalorna i omgivningen. Den är till synes enkel men med finess, den tar plats utan att dominera.”


Radhus, Schlytersvägen, Aspudden.

Byggnad 8:

Radhus, Schlytersvägen

 • Typ av projekt: Radhus.
 • Adress: Schlytersvägen 5, 7 och 9.
 • Stadsdel: Aspudden.
 • Byggherre: Boform.
 • Arkitekt: SR-K AB (Scott Rasmusson Källander).
 • Ägare: Brf Ferdinand.

Längst ut och längst upp i Aspudden, på gränsen till Gröndal, övergår lamell­husen från 1940-talet i en heterogen egnahems­bebyggelse. På platsen för tre egnahem från 1940-talet har här byggts tre radhus med vardera fem lägenheter på mellan 107 och 153 kvm. Sadeltaks­formen har radhusen ­gemensamt med lamellhusen intill. Fönstren är stora, ytterligare förstärkta av det överstora runda fönstret till loftet/vardagsrummet. Källa: Tidskriften Arkitektur

Juryns kommentar:

”Tre radhuslängor i fint samspel med omgivningen som också bidrar till ett samtida uttryck i Asp­udden. De är solitärer som samtidigt smälter in och berör, både på nära håll och på distans. Utförandet­ är rent och sakligt men med en twist. Husen betraktas med ett leende på läpparna”.


Stockholm Continental vid Centralstationen.

Byggnad 9:

Stockholm Continental vid Centralstationen

 • Typ av projekt: Hotell.
 • Adress: Vasagatan 22.
 • Stadsdel: Norrmalm.
 • Byggherre: Jernhusen/Karin Ankar.
 • Arkitekt: 3XN.
 • Ägare: Jernhusen.

Till järnvägsstationen hör av tradition ett hotell. På platsen för det tidigare Hotel­ Continental har det här projektet åstadkommit en kraftigt ökad exploatering av en attraktiv tomt. Förutom hotell finns här nedgång till T-bana och ny järnvägsstation. Kvarteret har delats upp i fyra separata byggnadskroppar med olika höjd. Den yttre gestalten är tidsenlig: Lutande fasader och fönster som hoppar i sidled. Källa: Tidskriften Arkitektur

Juryns kommentar:

”Ett hus som väcker känslor och tar plats i det ­offentliga rummet. Ett nav som sätter stadens befintliga och nya flöden i spel. Komplexa lösningar och funktioner som kopplar­ samman staden både ­vertikalt och horisontellt.­ En byggnad för både ­rörelse och möten”.


Tillfälliga saluhallen vid Östermalmstorg.

Byggnad 10:

Tillfälliga saluhallen vid Östermalmstorg

 • Typ av projekt: Saluhall.
 • Adress: Östermalmstorg.
 • Stadsdel: Östermalm.
 • Byggherre: Fastighetskontoret/Marie Dowald.
 • Arkitekt: Tengbomgruppen.
 • Ägare: Stockholms stad.

Ferdinand Bobergs Östermalms saluhall från 1888 är stängd i två år för upprustning. Under tiden har en tillfällig saluhall byggts på torget. Den prefabricerade träkonstruktionen är miljö­vänlig och återanvändbar. Entréer på alla fyra sidor gör att gångflödena över torget inte hindras. En del av fasaden är uppglasad och ger utblickar och inblickar. Övre delen av ­hallen är av plast som släpper in – och ut – ljus. Källa: Tidskriften Arkitektur

Juryns kommentar:

”Den tillfälliga saluhallen är ett spännande grepp som gett oanade effekter. Arkitekturen och placeringen bidrar till att stärka torget trots att stadsrummet byggts igen. Byggnaden är stor och lyser som en lykta på kvällen. Den står nästan­ lite i vägen, den väcker ny­fikenhet och människor­ lockas in i en oväntad miljö.­ Djärvt och funktionellt, enkelt och elegant”.


Fakta

Årets Stockholmsbyggnad 2017

Vilken är din favorit? Så här röstar du:

I dag den 18 april börjar omröstningen som pågår fram till och med den 23 maj.

Alla kan rösta via brev, mejl eller sms. Principen är en röst per person, mobilnummer och mejladress. Vinnaren, alltså Årets Stockholmsbyggnad 2017, kommer att presenteras vid en ceremoni i Stadshuset den 1 juni 2017.

Rösta med sms, mejl, brev eller via webben:

 • Sms:a ordet byggnadX (byggnad1, byggnad2 osv) till telefonnummer 71501.
 • E-posta till: aretsstockholmsbyggnad@stockholm.se.
 • Skicka brev till: Stadsbyggnadskontoret, Årets Stockholmsbyggnad, Box 8314, 104 20 Stockholm.
 • Webbrösta: http://www.stockholm.se/asb

Förra året vann Arkitekthögskolan


Spana in de tidigare vinnarna här!


De skissar på framtidens Stockholm

Unga arkitektstudenter.
Ta farväl av slutna kvarter i monotona färger. I framtiden bor vi i klimatvänliga skilsmässohus i trä. Eller?


Var ska vi bo? Här ska vi bo!

Växel­boenden för separerade föräldrar.
Var bor pensionären, studenten och barnfamiljen i framtiden?


Senaste trenden – att bo som på hotell

Continental i Stockholm.
Hotelliknande fastig­heter med trygga ”allt i ett”-koncept är den ­senaste trenden.