Arkitekten: ”Mässan suddar ut gränsen”

Den nya bebyggelsen blir en ny stadsfront för centrala Sollentuna, menar stadsarkitekten.
Den nya bebyggelsen blir en ny stadsfront för centrala Sollentuna, menar stadsarkitekten.
Den nya bebyggelsen blir en ny stadsfront för centrala Sollentuna, menar stadsarkitekten.
Den nya bebyggelsen blir en ny stadsfront för centrala Sollentuna, menar stadsarkitekten.
Den nya bebyggelsen blir en ny stadsfront för centrala Sollentuna, menar stadsarkitekten.
Den nya bebyggelsen blir en ny stadsfront för centrala Sollentuna, menar stadsarkitekten.
Natten mot den 20 september 2017 revs den sista biten av mässan: det ikoniska tornet.
Natten mot den 20 september 2017 revs den sista biten av mässan: det ikoniska tornet.
Mässområdet, december 2017.
Mässområdet, december 2017.
Den nya bebyggelsen blir en ny stadsfront för centrala Sollentuna, menar stadsarkitekten.
Den nya bebyggelsen blir en ny stadsfront för centrala Sollentuna, menar stadsarkitekten.
En ny stadsfront för centrala Sollentuna och en viktig pusselbit för att bygga ihop östra och västra Tureberg.
Sollentunas stadsarkitekt lyfter fram Mässan som ett av de viktigaste stadsbyggnadsprojekteten just nu.
– Mässan-området ska bli en tydligare övergång mellan villastad och centrumområde, säger Jan Enfors.

Igår kunde Mitt i Sollentuna berätta att det första förslaget för det nya mässområdet är färdigt. Efter år av förväntan finns nu ledtrådar om hur den centrala men ödsliga platsen kan se ut i framtiden.

– Det är en fortsättning på den utveckling som har skett på den östra sidan av järnvägen, sa Mats Lindström, planarkitekt på Sollentuna kommun, till Mitt i på tisdagen.

Projektet fyller funktioner som tangerar flera av Sollentuna kommuns målsättningar inom stadsbyggnad. En av dem är att skapa attraktiva första möten med kommunen eller nya kommundelar.

– Mässan blir en stadsfront – det blir tydligt var villaområdet slutar och centrala Sollentuna börjar, säger Jan Enfors, stadsarkitekt på Sollentuna kommun, och fortsätter:

– Stadsfronten mot söder kommer att bli väldigt spännande och få ett fint läge i ett bra vädersträck. Många bostäder har utblick över parken och villastaden och det blir ett fint möte mellan de olika kommundelarna, säger Jan Enfors.

I förslaget till ny detaljplan för pekas Mässan ut som en viktig entré till centrala Sollentuna.

Att en entré ska vara snygg att se på ligger i sakens natur, och förslaget reglerar bebyggelsens utformning på flera punkter. Fasaderna får till exempel vara maximalt 40 meter långa, sedan måste utformningen varieras. Och eventuella synliga betongfogar måste integreras i byggnadens arkitektur.

– Det är för att undvika monotoni och ge ett intryck av kvalitet även på nära håll. Synliga fogar mellan prefabricerade element ser billigt ut, säger Jan Enfors.

Han tror att förslaget har stor potential att bidra med bra bostäder och gårdsmiljöer.

– Detaljplanen är bra om man jämför med mycket som byggs idag. Mycket av ljuskraven som fanns i tidigare byggande lever kvar tack vare stora gårdar och måttliga höjder, säger Jan Enfors.

Detaljplanen är bra om man jämför med mycket som byggs idag

Jan Enfors, stadsarkitekt

En annan funktion som Mässan-projektet kan fylla är att överbrygga synliga och osynliga barriärer mellan olika kommundelar. Steget från Tureberg till Fågelsången blir kortare och lättare när man kan korsa en stadsgata istället för en flerfilig trafikled.

En annan barriär är den mellan östra och västra Tureberg.

Men genom att en typ av bebyggelse som liknar den i östra Tureberg även fortsätter på andra sidan järnvägen blir gränsen mindre tydlig, menar Jan Enfors.

– Förhoppningen är att utbyggnaden av Mässområdet ska binda samma den östra och den västra delen av centrum och sudda ut gränsen, säger Jan Enfors.