Åtta företag svartlistas

Bostad Åtta företag inom bygg- och hantverksbranschen i Stockholms län finns med på tidningen Råd & Röns svarta lista som nyligen sammanställdes. I landet handlar det om 35 företag.

Den enda mäklaren som finns med på listan är verksam i Stockholm.

Gemensamt för alla är att de inte följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer om hur tvister med kunder bör lösas. Listan sammanställs två gånger per år.