Barnboom i Hägerneholm – byggs ny förskola

Nu har politikerna beslutat att uppföra en provisorisk förskola för att kapa den långa kön
Nu har politikerna beslutat att uppföra en provisorisk förskola för att kapa den långa kön
Barnboomen i Hägerneholm har tagit kommunen på sängen. Nu har politikerna beslutat att uppföra en provisorisk förskola för att kunna ta emot många av de 150 barn som i dagsläget står i dagiskö.

När kommunen planerade för behovet av förskoleplatser inför 2016 ansågs det räcka med 70 nya platser i området Arninge/Ullna för 2016. Men plötsligt fanns det dubbel så många barn i området, enligt barn- och grundskolenämnden.

Ullna strands förskola med plats för 110 räckte inte på långa vägar till. I vår öppnar Ullna Förskola med plats för ytterligare 60 barn. Men nu har kommunen inset att inte heller detta räcker för att alla barn ska kunna garanteras plats.

I dagsläget finns står cirka 150 barn i kör till förskolan i Arninge/Ullna. Kommunen räknar med att det kommer att bli fler barn i Hägerneholmsområdet eftersom att det ska byggas 1200 nya bostäder där. Den rådande barnboomen beror förstås på att många barnfamiljer flyttat till Ullna strand. Det mesta talar alltså för att det ökande behovet av förskoleplatser ser ut att hålla i sig.

Kommunpolitikerna beslutade därför i kommunstyrelsen att det akut måste uppföras en provisorisk förskola med plats för 110 barn på Volymvägen intill Hägerneholmsparken. De hoppas att den provisoriska förskolebyggnaden ska klara behovet i väntan på att Hägerneholmsskolans förskola, som ska ligga i anslutning till Hägerneholmsskolan, står färdig 2019. Tanken är alltså att barnen som går i de tillfälliga lokalerna flyttar över till den nya förskolan om två år.