(rubrik saknas)

Kungsgran.
Kungsgran.
Rödgran.
Rödgran.

Konstgjorda granar blir vanligare i de svenska hemmen. Men Stockholmarna vill helst ha en äkta gran, enligt en ny undersökning. Här verkar kungsgranen locka allt fler.

Mindre än vart fjärde julfirande hushåll i landet – 37 procent – kommer att ha en äkta julgran i år. Det är en minskning med sex procent sedan 2010, då Åhléns började med julundersökningar.

Vanligast med äkta gran är det i Stockholm, här väljer 43 procent en äkta gran. Och även om rödgranen fortfarande är populärast verkar kungsgranen locka allt fler Stockholmare, enligt Anna Benson från Smålandsgran som kallar kungsgranen en Rolls-Royce bland granarna.

– Sista åren har vi sett en mycket större efterfrågan, särskilt i innerstan.

Men i landet som stort verkar trenden i stället gå åt andra hållet.

– Den vanliga rödgranen verkar bli mer populär igen och ta mark av kungsgranen, säger Magnus Jönsson, ordförande i föreningen Julgransodlarna som har medlemmar i stora delar av Sverige.

allt fler väljer kungsgran före rödgran

Fakta

Bästa grantipsen

Välj en färsk gran.

Låt den vänja sig vid husvärmen gradvis.

Placera den inte för nära värmekällor.

Använd mycket vatten – utan socker.

Se till att rotändan har en färsk yta.

Slå inte rotändan mot golvet.

Källa: Smålandsgran