Min lokala hjälte

Beskedet: Vattnet var inte förorenat

vatten vattenkran
Nu är det återigen lugnt att dricka kranvattnet utan att koka det först.
De boende i de två bostadsrättsföreningarna i Norra Djurgårdsstaden som uppmanats koka sitt vatten innan förtäring behöver inte längre göra det. Analyssvaren från helgen visade att vattnet inte innehöll några bakterier.

Det var i samband med en vattenavstängning förra veckan som fastighetsskötaren för de två bostadsrättsföreningarna Husarhagen och Husarviken upptäckte ett läckage som innebar att vatten från värmesystemet trycktes in i vattenledningarna som går ut i lägenheternas kranar. Man befarade att vattnet kunde innehålla bakterier och att den som drack det kunde bli sjuk.

De boende i de 123 lägenheterna på Högviltsgatan respektive Fågelhundsgatan uppmanades därför att koka vattnet innan förtäring.

– Det är ingen som har informerat mig. Jag märkte att vattnet var avstängt för två dagar sedan och sedan dess har det fungerat som vanligt. Jag har druckit vattnet och inte blivit sjuk, sade Anna Karin Hoffstedt, en av de boende i en av de berörda fastigheterna.

Projektchefen vid Bonava, företaget som byggt lägenheterna, kallade uppmaningen för en försiktighetsåtgärd.

– Det är i varmvattnet det tagit sig in, och det dricker man ändå inte, sade Mats Nissling till tidningen förra veckan.

På lördagen fick man svar från Stockholm Vatten som analyserat Norra Djurgårdsstadsbornas vatten och man kunde då konstatera att det inte innehöll några föroreningar.

”Stockholm Vatten meddelar att analyssvaren är bra och att inget indikerar någon form av föroreningar eller bakterier i varken varm- eller kallvatten. Härmed återkallar vi åtgärden att koka kallvattnet innan det dricks”, berättar man i ett mejl som gått ut till de boende.