Beslut om nytt hus i Kista under granskning

Det nya huset ska innehålla bostäder, hotell och förskola.
Det nya huset ska innehålla bostäder, hotell och förskola.
Kistagrossenhuset kommer att byggas om. Det nya förslaget om utformning är just nu under granskning. Planen är att bygga över 700 lägenheter och drygt 500 hotellrum.

Centrala Kista ska förvandlas till en mångfunktionell stad. Kvarteret Skaholt i Kista spelar en viktig roll med sitt centrala läge. Stadsbyggnadsnämnden har godkänt planförslaget och tagit åt sig att detaljplanera huset där Kistagrossen  ligger. Idag är där kontor men byggnaden ska innehålla lägenheter, hotell och förskola i framtiden.

I höstas skrev Mitt i om att denna byggnad var under omplanering och synpunkter togs emot fram till i mitten på november. Stadsbyggnadskontoret fick in 27 yttranden som har tagits med i planerna för huset. Dessa rörde bland annat buller- och riskfrågor.Syftet med förslaget är att möjliggöra omvandlingen från ett kontorshus till bostadshus och skapa en mer funktionsblandad stadsbebyggelse i Kista. De nya planerna innehåller bostäder för över 1000 invånare och hotell med ungefär 560 rum.

Tidsplanen för det fortsatta arbetet är att granskningen av detta förslag ska vara klart under det andra kvartalet och ett antagande i stadsbyggnadsnämnden under det tredje kvartalet.