1 250 lägenheter på Söder klubbat

skiss kv. Persikan, flygfoto
Skiss över kvarteret Persikan.
Kvarteret Persikan
Norra torget, kvarteret Persikan.
kvartertet Persikan
Så här är det tänkt att kvarter nummer 2 ska se ut.
En skiss över vad som ska bli kvarter nummer ett.
En skiss över vad som ska bli kvarter nummer ett.
Över 1 200 lägenheter ska att byggas på Södermalm.
Under måndagens kommunfullmäktige klubbades detaljplanen för kvarteret Persikan.

Stockholms stad planerar att bygga sju nya stadskvarter på östra Södermalm. Idag står SL:s bussdepå där, men Söderdepån planeras att rivas och kan då ge plats åt bostäder. Även Spårvägsmuseet flyttar från området.

Redan 2001 påbörjades arbetet med kvarteret Persikan som alltså nu kommer att bli verklighet.

– Det känns roligt att vi äntligen kommit till punkt med det här långdragna projektet, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsråd.

1 250 lägenheter

Enligt detaljplanen ska man att bygga totalt cirka 1 250 lägenheter, två förskolor med 10-12 avdelningar och det planeras även för butiker och annan service i bottenvåningarna. 665 av lägenheterna kommer att vara hyresrätter.


LÄS MER: Här är alla stora byggen på Södermalm


Tanken är att industriområdet ska bli en förlängning av stenstaden och knyta ihop området id Hammarby Sjö med resten av Södermalm.

Beslutet att anta detaljplanen togs av ett enat kommunfullmäktige, även om liberalerna ifrågasatte om skolplatserna i området kommer att räcka i och med en så stor inflyttning.

– Enligt prognosen som vi har idag så ser vi att vi kommer att ha en tillräcklig skolkapacitet. Skulle det inte räcka kommer vi kunna bygga ut Tullgårdsskolan, som ligger i närheten, säger Roger Mogert.

Tullgårdsskolans utbyggnad är just nu under utredning, något som Mitt i har skrivit om tidigare.

Byggstart 2019

Till midsommar öppnar den nya bussdepån i Hammarby sjöstad, då kommer arbetet med att riva den gamla att inledas. Detta innebär att byggstart för kvarteret Persikan blir 2019, preliminärt.