Beslut om 15 våningar högt hus i Vårberg

En 15 våningar hög studentbstad ska byggas i Vårberg, med 176 bostäder.
Studenthuset ska ha en hög del med 15 våningar och en lägre del med 5 våningar.
I dag väntas stadsbyggnadsnämnden klubba en ny detaljplan i Vårberg. Beslutet innebär bland annat att ett 15 våningar högt hus med 176 studentbostäder kan byggas alldeles intill centrum.

Höghuset, som också får en lägre del med fem våningar, ska byggas på Fjärdholmsgränd, där parkeringshuset står i dag. P-huset, som är i dåligt skick, ska rivas och ersättas med ett nytt, vid gång- och cykelvägen.

Men 15-våningarshuset är inte det enda som ska byggas när detaljplanen för fastigheten Hemholmen 1 har ändrats. Dessutom ska de sex punkthus som redan finns här byggas ut på höjden. I dag rymmer husen 148 hyreslägenheter. När påbyggnaderna är klara ska de rymma ytterligare 156 lägenheter, varav 132 studentbostäder. Husen kommer då att vara mellan sju och tio våningar höga.

Byggherre är norskägda Elsa509KB, som äger både p-huset och punkthusen. Stockholms stad äger marken.

Byggstarten planeras bli under 2018.