Beslutet: Okej att bygga hus utan parkering

Nytt bostadshus planeras i Väsby.
Visionsbild av det nya bostadsrättshuset.
61 lägenheter men inga parkeringar. Bostadsföretaget Laterre vill göra det lättare för människor att klara sig utan bil. Trots vissa invändningar från politiskt håll har byggprojektet nu fått klartecken av kommunstyrelsen.

I korsningen mellan Optimusvägen och Finspångsvägen i Vilunda, Upplands Väsby, ska ett bilfritt hus med 61 bostadsrätteslägenheter byggas. Beslut om att ändra detaljplanen och godkänna bygget togs av kommunstyrelsen i mitten av september.

Nytt bostadshus planeras i Väsby.

Huset ska utrustas med bilpool. Men framför allt uppmuntras till cykel och kollektivtrafik. Bild: Laterre Invest AB

Istället för bilar har företaget Laterre tagit fram flera andra lösningar för att lösa olika typer av transporter. En bilpool med tre bilar, extra stora cykelrum, lånecyklar och ett kylrum för hemlevererad mat är några av de tänkta lösningarna i det nyskapande projektet.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi inte bara plockar bort parkeringsplatser utan det är mycket annat som görs istället, säger Erika Lundvall som är projektledare på Laterre.

”Färre tar körkort idag”

Den parkeringsnorm som gäller idag är i vanliga fall 70 p-platser per 100 lägenheter. I det nya huset kommer det endast finnas några få som ska användas för bilpoolen, handikappsparkering och besökande.

Ett liknande projekt förbereds just nu i Slakthusområdet i Stockholm.

– Om man tittar på vad statistiken säger så är det färre som tar körkort idag än för 10 år sedan. Vi tittar på vad framtiden säger och ser om vi kan matcha det, säger Erika Lundvall.

Politiker ser risker

Men trots att projektet nu har godkänts finns det flera politiker i kommunen som ser med en viss oro på projektet. Oppositionspartierna i Allians för Väsby menar att det finns en risk att bilberoendet blir lika högt hos de boende i huset som i övriga kommunen och att det kommunala vägnätet belastas.

Även Roland Storm i partiet Väsbys Bästa har invändningar. I ett yttrande i kommunstyrelsen menar han att en bilpool med tre bilar är för lite för att täcka behoven. Han ser en risk att de som flyttar in trots allt kommer vilja ha egen bil och belasta de kommunala parkeringarna.

Erika Lundvall, projektledare på Laterre Invest.

Erika Lundvall, projektledare på Laterre Invest. Foto: Laterre Invest

– En ideologisk önskan om att förändra människors behov av transportmöjligheter med bil går inte att förändra genom att försvåra möjligheten att parker,  skriver han i yttrandet.

Men Erika Lundvall på Laterre menar att den risker är liten.

– Vi riktar oss inte till personer som har en egen privatbil idag och kör varje dag till jobbet  – de är inte vår målgrupp. Bilarna i bilpoolen räcker om man använder de som ett komplement till kollektivtrafik och cykel, säger hon.

Byggstart beräknas till våran 2018.

Fakta

Laterre Invest AB

Företaget startade för snart två år sedan.

Ambitionen är att bygga hållbart med smarta lösningar.

De vill skapa boenden med delningsekonomi som grundprincip.