Nyårskaramell: Bostadsområde kan börja byggas

Planskiss över Trädgårdsstaden i Bro.
Planskiss över Trädgårdsstaden i Bro.
Mitt i ser tillbaka på året som gått. Ett viktigt beslut som fattades under hösten var att godkänna planerna för första etappen i Trädgårdsstaden i Bro. Nu är det mesta klart för att bygget ska kunna starta.

Sex år efter att den första planen för Trädgårdsstaden i Bro lades fram klubbades i år den första av tre etapper igenom i kommunfullmäktige. Det innebär att det mesta är klart för att bygget ska kunna påbörjas.

Den första etappen innehåller 800 bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall. Det finns också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och odlingslotter.

Trädgårdsstaden är tänkt att byggas i tre etapper och när allt står klart ska den nya stadsdelen söder om Bro tätort innehålla omkring 1250 bostäder.