Se bidragen som kan bli nya lokala centrum

Wallenstam vill bygga en läktare på taket till Entréhuset i Hallonbergen.
Wallenstam vill bygga en läktare på taket till Entréhuset i Hallonbergen.
Entrétorget i Hallonbergen. Planen är att hela området ska stå färdigt 2022.
Entrétorget i Hallonbergen. Planen är att hela området ska stå färdigt 2022.
Ett lummigt bystråk som Balder bygga i Hallonbergen.
Ett lummigt bystråk som Balder bygga i Hallonbergen.
Einar Mattsson vill göra om Rissne till en grön miljöstad i stället för betongstad.
Einar Mattsson vill göra om Rissne till en grön miljöstad i stället för betongstad.
Tre lokalcentrum i Sundbyberg ska säljas till fastighetsbolag med bäst idéer. Nu har åtta bidrag gått vidare i koncepttävlingen. I höst faller avgörandet på vilka tre aktörer som får äran att forma centrumet i Hallonbergen, Rissne och Ör.

När Sundbybergs stad beslutade om att sälja centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör påbörjades en arkitekttävling. 18 bidrag lämnades in och nu har tio sållats bort. Kvar finns åtta bidrag från sex olika fastighetsbolag som Sundbybergs politiker ska utvärdera ytterligare.

I oktober ska ett koncept för varje centrum klubbas i fullmäktige. Enligt kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson blir centrumförsäljningen för två miljarder kronor den största investeringen sedan stadsdelarna byggdes.

Entrétorget i Hallonbergen. Planen är att hela området ska stå färdigt 2022. Illustration: Wallenstam

–  Jag är stolt över att Sverige största fastighetsföretagare har deltagit i tävlingen. Det är roligt att vi äntligen kan använda outnyttjade ytor för fler bostäder, affärer och bättre samhällsservice. Men vi ska komma ihåg att det inte handlar om bostadsföretag som ska förvärva mark och smälla upp hus. Utan utveckla områden där många människor rör sig och möts, säger han.

Sundbyberg stad beräknar att åtta till tio miljarder kronor kommer att investeras av byggföretag, när nya stadskärnor ska växa fram. Men det finns vissa avgörande riktlinjer för vilket konceptet som slutligen väljs. Tanken är att områdena måste uppfylla tre hållbarhetsaspekter – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Mikael T. Eriksson ger några exempel:

– Det kan vara att underlätta för bil- och cykelpooler. Ge sponsring och boost till föreningslivet, eller möjligheten för olika arbetsmarknadsprojekt att ta fart. Det kan vara att ungdomar får jobb under sommaren, som skapar inklusion och ett hållbarare samhälle.

Tidsramen för de olika centrumprojekten förväntas blir färdiga inom en tio års period. Byggstarten är satt till fjärde kvartalet 2019.

Ett lummigt bystråk som Balder bygga i Hallonbergen. Illustration: Balder

 

Einar Mattsson vill göra om Rissne till en grön miljöstad i stället för betongstad. Illustration: Einar Mattsson