Då blir vi 3,4 miljoner stockholmare

Stockholmarna blir bara fler och fler.
Stockholmarna blir bara fler och fler.
Tycker du att det är trångt i dag? Det kommer att bli trängre.
Stockholms befolkning kommer att växa med 50 procent fram till år 2050 då totalt 3,4 miljoner människor kommer att bo i länet.

År 2050 kommer 3,4 miljoner människor bo i Stockholm. För att det ska fungera krävs noggrann planering för bostäder, tåg och i stort sett allt annat som stockholmarna behöver.

Och den planeringen är redan är igång. Mitt i Stockholm har talat med projektledaren för det som kallas ”Rufs 2050”.

Hallå där Ulrika Palm, regionplanerare, vad är ”Rufs” egentligen?

– Själva förkortningen står för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Det är en plan som hanterar gemensamma utmaningar för hela regionen och de 26 kommunerna. Det kan handla om bebyggelse, infrastruktur, näringsliv, klimat och sociala frågor. Det finns en politisk vision om att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregionen.

2050 är långt bort, varför ska vi bry oss om det?

– Det är väldigt långt bort men också väldigt nära om man tänker att det mesta av det vi bygger i dag kommer finnas kvar 2050. Stockholm kommer fortsätta att växa och vi räknar med cirka 50 procent fler invånare till 2050. Vi kommer alltså att vara ungefär 3,4 miljoner invånare i Stockholms län då. Om vi tänker på att vi ska bli så många fler då förstår man att det krävs långsiktighet för att kunna fatta rätt beslut.

Ulrika Palm, regionplanerare på landstinget.

Ulrika Palm, regionplanerare på landstinget.

Var det någon som brydde sig om oss förut?

– Javisst! Regionplanekontoret bildades redan 1952 och den första regionplanen kom 1958. Så vi har jobbat med de här frågorna väldigt länge i Stockholm. Till exempel hade Dennispaketet på 90-talet sin grund i regionplanen från 1991.

Rufs 2050 har varit på samråd, har ni fått några svar?

– Vi har fått in närmare 200 svar. Från kommuner, både i och utanför länet, myndigheter, företag och organisationer i civilsamhället. De tycker till om allt från grönområden och småföretagande till cykelbanor och barnperspektiv.

Har du läst alla?
– Nej, inte än. Men vi är många som hjälps åt.

Jag tyckte att jag läste i en remiss att den är svår att ta till sig. Är ”rufsen” för tråkig?

– Det beror nog på vem du frågar. Vi vänder oss inte först och främst till privatpersoner utan till tjänstemän och politiker. Vi kommer göra en lite mer publik version och en mer djupgående version. När det är svåra och komplexa frågor kan det inte vara för enkelt heller, utan vi måste våga prata om de komplexa frågorna så komplexa som de faktiskt är.

När ska ni vara klara?

– Målet är att ha en plan klar till våren 2018 som då kan antas i landstingsfullmäktige, säger Ulrika Palm.

Så här kan det se ut i Rufs 2050. Den här grafiken visar viktiga nav i Stockholm: Arlanda i norr och Södertälje i söder. Stockholm i centrum med Arninge, Häggvik, Barkarby, Kungens kurva, Flemingsberg och Haninge runt sig.

Så här kan det se ut i Rufs 2050. Den här grafiken visar viktiga nav i Stockholm: Arlanda i norr och Södertälje i söder. Stockholm city i centrum med Arninge, Häggvik, Barkarby, Kungens kurva, Flemingsberg och Haninge runt sig.