Bostadsrätterna upp 1 053 procent i Huddinge

Bostadsrättspriserna i landet har i snitt ökat med 475 procent de senaste 20 åren.
Bostadsrättspriserna i landet har i snitt ökat med 475 procent de senaste 20 åren.
I Huddinge kommun har priserna på bostadsrätter ökat med 1 053 procent.
Det visar statistik från Svensk Fastighetsförmedling om hur bostadspriserna har ändrats i landet de senaste 20 åren.
Fakta

Så mycket ökar bostadsrättspriserna i Stockholms län

Siffrorna visar prisförändringen i procent de senaste 20 åren.

Statistiken baseras på överlåtelser av bostadsrätter och villor gjorda under 1998 jämfört med 2018. Endast kommuner med över 25 försäljningar är med i kartläggningen.

Källa: Svensk Fastighetsförmedling

Trots en mer osäker bostadsmarknad har inte priserna gått ner. Istället har bostadsrättspriserna i landet i snitt ökat med 475 procent de senaste 20 åren. Det visar ny statistik från Svensk Fastighetsförmedling.

I Huddinge har priserna på bostadsrätter ökat med 1 053 procent mellan 1998 och 2018. Kommunen är bland de fem i länet där priserna ökat mest.

Även när det gäller villor är Huddinge bland de fem kommuner med störst prisökning. Här har priserna gått upp 328 procent de senaste två decennierna.

Priserna i Botkyrka ökar mest

Bland de övriga kommunerna i Stockholms län utmärker sig Botkyrka. Där har priserna på bostadsrätter ökat näst mest i Sverige, med 1 500 procent.

Sett till hela landet är Trelleborg den kommun där priserna på bostadsrätter stigit mest.

Även villapriser ökar

Priserna på villor i landet har också gått upp med 230 procent på 20 år.

När det gäller villapriserna är det Lidingö som har haft störst ökning under perioden.

Fakta

Så mycket ökar villapriserna i Stockholms län

Siffrorna visar prisförändringen i procent de senaste 20 åren.

Statistiken baseras på överlåtelser av bostadsrätter och villor gjorda under 1998 jämfört med 2018. Endast kommuner med över 25 försäljningar är med i kartläggningen.

Källa: Svensk Fastighetsförmedling