Här börjar byggboomen i Hökarängen

Här på Lingvägen ska det bli 190 hyreslägenheter i fem hus.
Här på Lingvägen ska det bli 190 hyreslägenheter i fem hus.
180 hyresrätter planeras på Saltvägen och i kvarteret Kavringen
180 hyresrätter planeras på Saltvägen och i kvarteret Kavringen
Russinvägen kan få 128 bostadsrätter. Samrådet avslutas idag (24 januari).
Russinvägen kan få 128 bostadsrätter. Samrådet avslutas idag (24 januari).
Arbetet med husen på Lingvägen har redan börjat..
Arbetet med husen på Lingvägen har redan börjat..
Här planeras 80 ungdomslägenheter.
Här planeras 80 ungdomslägenheter.
19 radhus kan hamna i utkanten av Fagersjöskogen.
19 radhus kan hamna i utkanten av Fagersjöskogen.
Där Tisdagsvägen tar slut planeras 100 små bostadsrätter med unga som målgrupp.
Där Tisdagsvägen tar slut planeras 100 små bostadsrätter med unga som målgrupp.
Lingvägen, Saltvägen, Russinvägen, Sirapsvägen, Tisdagsvägen ... Många gator i Hökarängen kommer att få nya bostadshus de kommande åren. Här har vi listat projekten som är på gång – och som välkomnas av de flesta.

För bara en månad sedan växte skog mellan Lingvägen och tunnelbanespåret. Nu gapar urberget naket och grävskopornas käftar griper girigt efter mer. Här ska det bli fem nya bostadshus med sammanlagt 190 lägenheter.
– Det är verkligen helt förvandlat här. Som en ny plats när alla träd är borta. Men jag tycker det är bra. Det kommer att gynna hela Hökarängen att det byggs, säger Thomas Malm som bor ett stenkast bort.

Många gröna plättar bebyggs

Flera av de Mitt i pratar med tror att Lingvägen kommer att kännas tryggare när skogen är borta och det blir hus på båda sidor.
– Det är bra att det blir mer stadsmässigt, särskilt för de barn som rör sig här, säger Anna Fransius, själv sexbarnsmamma.
Översiktskartan visar att ganska många gröna plättar i Hökarängen får lämna plats för nya hus. Politikerna gick visserligen med på att flytta projektet vid Lingvägens slut närmare Kvickenstorpsskolan, för att skona ett skogsområde. (läs mer om de planerna här)
Men det omstridda projektet med radhus vid Fagersjövägen/Kontoristvägen kommer åter tas upp i stadsbyggnadsnämnden inom kort. Blir husen verklighet innebär det att Fagersjöskogen naggas i kanten.

Flera hus för unga

Totalt ryms nära 800 nya bostäder i de projekt som är på gång. En trolig effekt av byggboomen är att medelåldern i Hökarängen sänks. Flera av planerna gäller ungdomsbostäder.
– Helt rätt att prioritera bostäder för unga och studenter, menar Thomas Malm.
Alla är inte lika positiva. Hökarängens stadsdelsråd ser flera problem med det som planeras.
– Det behövs inte fler smålägenheter i Hökarängen. Det som behövs är större lägenheter så att familjer kan få större och bo kvar i området, säger ordföranden Louise Modig Hall.
Rådet har även synpunkter på lamellhuset bakom Matdax – och är emot exploatering i Fagersjöskogen.
– Naturen var väldigt viktig när Hökarängen byggdes. Nu river man bort den. Det blir inte bra, säger Louise Modig Hall.

 

Byggbolagen styr planeringen

Byggplaneringen i Hökarängen skiljer sig mot den som pågår parallellt i Farsta. Det berättar Heli Rosendahl, områdesstrateg på stadsbyggnadskontoret.
– Det är två helt olika arbetssätt. I Farstaprogrammet tar vi ett helhetsgrepp vilket gör det lättare att titta på saker som utveckling avnya parker och att omvandla gator. I Hökarängen bygger planeringen på att markägare och byggbolag tar initiativ och föreslår platser som kan bebyggas, säger hon.
Samtidigt försäkrar hon att analyser av trafik och miljö, med mera, görs i lika hög grad i Hökarängen, fast då inom ramen för varje enskilt projekt.

– Vi vill bevara de grönytor som är värdefulla och som många använder, säger hon.
Kommer Hökarängen bebyggas i samma takt även efter att de här bostäderna är klara?
– Det kommer att fortsätta byggas mycket i hela staden. Och en stor andel av det som byggs kommer att hamna i östra söderort. Det ingår i avtalet om utbyggd tunnelbana.