150 nya bostäder aktuella i Västerhaninge

Solhemsvägen i Västerhaninge.
Solhemsvägen i Västerhaninge.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Mitt i Haninge kan nu berätta om planer på omkring 150 ytterligare lägenheter på Solhemsvägen i södra Västerhaninge. Enligt bostadsrättsföreningen som äger marken kommer förslaget från kommunen – som i sin tur uppmuntrar bostadsrättsföreningar att bygga mer på sin mark. "Det finns många bostadsrättsföreningar i Haninge med mark de kan komplettera med bostäder", säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S).

Mitt i Haninge kan berätta att omkring 150 ytterligare lägenheter är aktuella intill de befintliga trevåningshusen på Solhemsvägen i södra Västerhaninge.

Haninges stadsbyggnadsordförande Göran Svensson (S) bekräftar att den bostadsrättsförening som äger marken, med 336 lägenheter, är intresserade av förtätning och att en detaljplaneändring görs.

11 januari höll bostadsrättsföreningen extra föreningsstämma, men medlemmarna sade då nej.

– Det är kommunen som vill att vi ska låta uppföra bostäder här. Vi ansökte för ett tag sedan om projektet. Det är splittrat bland medlemmarna men vi ska ha ny föreningsstämma om två månader, säger bostadsrättsföreningens ordförande till Mitt i Haninge.

”Det är kommunen som vill att vi ska låta uppföra bostäder här.”
Ordföranden i den aktuella bostadsrättsföreningen

Några boende i föreningen uppger för Mitt i Haninge att styrelsen först ansökte om tillstånd att bygga fler tvättstugor, men att man efter kontakt med kommunen i stället kom in på idén om ett större bostadsrättsprojekt.

”Detta kan ju vara särskilt intressant för de bostadsrättsföreningar med lite äldre medlemmar där husen saknar hiss.”
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande

– Det finns många bostadsrättsföreningar i Haninge med rätt mycket mark de kan komplettera med bostäder. Detta kan ju vara särskilt intressant för de bostadsrättsföreningar med lite äldre medlemmar där husen saknar hiss. Solhemsvägen är ett sådant exempel.

Kom förslaget om bostäderna från kommunen?

– Föreningen har velat bygga tvättstuga, och det är mycket möjligt att bostadsförslaget kommer från kommunen och att föreningen sen nappat. Jag vet inte, men det vore perfekt och jättekul om föreningen nappade, säger Göran Svensson.

Platsen är definitivt ett bra läge för fler bostäder, menar han.

– Solhemsvägen är centralt och väldigt många bussar passerar. De har matvarubutik alldeles intill och nära till skolan, säger Göran Svensson.

De första husen i kvarteret byggdes 1968.